Anh em đừng sợ

19/10 – Thứ Sáu tuần 28 thường niên.
“Mọi sợi tóc trên đều các con cũng đã được đếm cả rồi”.

Lời Chúa: Lc 12, 1-7

Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: “Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình.

Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng biết được. Vì vậy, những điều các con nói trong nơi tối tăm, sẽ được nói ra nơi sáng sủa, và điều các con nói rỉ tai trong buồng kín, sẽ được rao giảng trên mái nhà. “Thầy bảo các con là những bạn hữu của Thầy rằng: Các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai: Hãy sợ Ðấng, sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ Ðấng ấy.

“Chớ thì năm con chim sẻ không bán được hai đồng tiền sao? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ”.

  • Suy niệm:

Cuộc sống ngày nay, “vàng thau lẫn lộn”, càng làm cho con người dễ rơi vào thói giả hình như biệt phái và luật sĩ. Có rất nhiều người bề ngoài trông thật đạo đức nhưng bên trong lại đầy những toan tính xấu xa. Chúa Giê-su mời gọi những người tin theo Chúa tránh xa lối sống giả hình như thế. Một trong những cách thế giúp chúng ta từ bỏ sự giả hình là hãy tập đối diện với Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng dò thấu tâm can, Đấng quyết định vận mệnh đời đời của mỗi người. Tập đối với Chúa trong cầu nguyện sẽ giúp chúng ta sống thật với chính mình và anh em. Lời Chúa nhắc nhở người Ki-tô hữu: “Hãy sợ Đấng, sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục.”

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa, men giả hình là thứ mà Chúa luôn lên án gắt gao, xin cho mọi người trong gia đình chúng con biết xa lánh lối sống giả hình để được Chúa chúc phúc.

Nguồn: Gia Đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày