Ân huệ tặng không

05/11 – Thứ Hai tuần 31 thường niên.
“Ông chớ mời các bạn hữu, nhưng hãy mời những người nghèo khó và tàn tật”.

Lời Chúa: Lc 14, 12-14

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người biệt phái đã mời Người rằng: “Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông.

Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông: vì chưng, khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn”.

  • Suy niệm:

Chắc không ai ở đời lại làm như Chúa Giêsu khuyên dạy. Tổ chức tiệc mà lại mời người đui mù què quặt thì lấy đâu ra tiền trả nợ! Chúa Giêsu muốn đề cao tình yêu cho đi mà không tính toán. Thiên Chúa yêu thương con người và chỉ mong cho họ hạnh phúc, chứ không mong đợi họ trả lại điều gì. Cha mẹ thương con cũng bằng tình thương không tính toán sẵn sàng hi sinh để con cái được hạnh phúc. Mẹ Têrêsa Cancutta phục vụ người nghèo bằng tình yêu không tính toán. Nhiều anh chị em Kitô hữu đang phục vụ các bệnh nhân cũng bằng một tình yêu không tính toán. Đó là dấu chứng của tình yêu đích thực, cũng là dấu chỉ của Nước Trời.

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa, chúng con con là những người nghèo được Chúa yêu thương uà cứu độ. Xin giúp gia đình chúng co biết theo gương Chúa để yêu thương và giúp đỡ những người nghèo xung quanh như Chúa đã yêu thương chúng con.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày