Sống giây phút hiện tại

15/11 – Thứ năm tuần 32 thường niên – Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
“Nước Thiên Chúa ở giữa các ông”.

Lời Chúa: Lc 17, 20-25

Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu “Khi nào nước Thiên Chúa đến”, thì Người đáp lại rằng: “Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: “Này nước trời ở đây hay ở kia”. Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông”.

Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: “Này Người ở đây và này Người ở kia”, các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị dòng dõi này xua đuổi”.

  • Suy niệm:

Nước Thiên Chúa không thuộc thế gian này, cho nên Nước ấy không xuất hiện rõ ràng ở nơi này nơi khác để người ta có thể đo lường hay xác định. Nước Thiên Chúa chính là Chúa Giê-su. Nơi đâu Chúa Giê-su hiện diện, nơi ấy là Nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa ở trong tâm hồn mỗi người, khi tâm hồn ấy có Chúa và sống theo đường lối của Người. Trong Kinh Lạy Cha, chúng ta cầu xin cho Nước Chúa ngự đến. Cùng với lời cầu nguyện là đời sống tốt lành theo Phúc Âm, để Nước Chúa lan rộng đến khắp nơi.

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đến ngự trị trong gia đình chúng con. Có Chúa hiện diện, gia đình chúng con sẽ tràn ngập bình an và niềm vui Nước Trời.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày