Sống trong ngày của Chúa

16/11 – Thứ sáu tuần 32 thường niên.
“Cũng xảy ra như thế trong ngày Con Người xuất hiện”.

Lời Chúa: Lc 17, 26-37

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy đến như vậy. Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ gả chồng, mãi cho tới ngày Noe vào tầu, rồi nước lụt đến tiêu diệt mọi người.

“Lại cũng như đã xảy ra thời ông Lót: người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây cất, nhưng ngày ông Lót ra khỏi thành Sôđôma, thì trời liền mưa lửa và sinh diêm, tiêu diệt mọi người. Cũng sẽ xảy như thế trong ngày Con Người xuất hiện.

“Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà có đồ vật trong nhà, thì chớ xuống lấy đi; và ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về. Các con hãy nhớ trường hợp vợ ông Lót. Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất sự sống mình thì giữ được nó.

“Thầy bảo các con: Trong đêm ấy sẽ có hai người trên một giường, thì một người bị đem đi, và người kia sẽ được để lại. Hai phụ nữ xay cùng một cối, thì một người sẽ bị đem đi, còn người kia sẽ được để lại. Hai người ở ngoài đồng, thì một người bị đem đi, và người kia được để lại”.

Các môn đệ thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, chuyện đó ở đâu vậy?” Người phán bảo các ông: “Xác ở đâu thì diều hâu tựu lại đó”.

  • Suy niệm:

Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của Năm Phụng Vụ. Trong những ngày này, Lời Chúa nhắc nhở chúng ta về những sự cuối cùng của đời người. Cái chết đến rất bất ngờ, như cơn lụt hồng thủy thời ông Nôê, như tai họa giáng xuống thành Sôđôma. Vì cái chết đến bất ngờ nên phải luôn luôn sẵn sàng: Cách tốt nhất là theo gương ông Nôê. Chúa bảo ông làm gì, Ông làm theo như thế. Dù có nhiều người chê bai chế nhạo, ông vẫn cứ làm như Lời Chúa dạy. Nhờ đó, ông và cả gia đình được cứu thoát.

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, mọi sự ở trần gian này nay còn mai mất; chỉ có một mình Chúa là tồn tại bền vững. Xin cho gia đình chúng con biết tỉnh thức và thực hiện theo Lời Chúa để chúng con luôn được sống với Chúa mãi mãi.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày