Thông báo: Tuần 18/11 – 24/11/2018

1. Bế mạc Năm Thánh mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam:

+ Thánh lễ bế mạc tại các giáo xứ hay cộng đoàn có thể cử hành trước vào Chúa nhật 33 Thường niên, ngày 18/11/2018.
+ Thánh lễ bế mạc Năm Thánh chung của Giáo phận được cử hành lúc 8g30 ngày thứ Bảy 24/11/2018 tại Nhà thờ Chánh Tòa.

Xin anh chị em cùng dâng lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam, cách riêng cho ca đoàn Hương Chiều nhân dịp mừng bồn mạng.

2. Thứ tư tuần này lễ Đức Mẹ Dâng Mình trong Đền Thờ, xin cộng đoàn cùng tham dự và cầu nguyện cho Hội Con Đức Mẹ nhân dịp mừng bổn mạng vào lúc 17 giờ 30.

3. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho ca đoàn Cecilia vào thứ năm tuần này. Thánh Lễ mừng bổn mạng cử hành lúc 17 giờ 30.

4. Số tiền anh chị em giúp cho Nhà Thờ Đức Bà được 46 triệu 200 ngàn đồng. Hôm nay xin giúp cho giáo điểm Doi Lầu. Xin cám ơn anh chị em.

LỊCH TUẦN 18/11 – 24/11

  • Chúa nhật, 18/11: CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.
  • Thứ hai, 19/11:
  • Thứ ba, 20/11:
  • Thứ tư, 21/11: Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ.
  • Thứ năm, 22/11: Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
  • Thứ sáu, 23/11;Thánh Clêmentê 1, giáo hoàng, tử đạo. Thánh Côlumbanô, viện phụ.
  • Thứ bảy, 24/11: CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng