Người mù thành Giêricô

19/11 – Thứ hai tuần 33 thường niên.
“Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi? – Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy”.

LỜI CHÚA: Lc 18, 35-43

Khi Chúa đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi có chuyện gì đó. Người ta nói cho anh biết có Ðức Giêsu Nazareth đang đi qua.

Bấy giờ anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi!” Những người đi trước mắng bảo anh nín đi, nhưng anh lại càng kêu lớn tiếng hơn: “Lạy con vua Ðavít, xin thương xót tôi!”

Vậy Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh đến cùng Người. Khi anh đến gần bên Người, Người hỏi anh: “Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?” Anh thưa: “Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy”. Chúa Giêsu bảo anh: “Hãy nhìn xem, lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”. Tức khắc anh thấy được và anh đi theo Người, và ca tụng Thiên Chúa. Thấy vậy toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa.

  • Suy niệm:

“Lạy ông Giêsu, Con Vua Đavid, xin thương xót tôi.” Anh mù kêu lên tha thiết, và người ta càng quát mắng, thì anh càng kêu lên tha thiết hơn nữa. Anh cầu xin tha thiết vì anh đã chịu đựng đau khổ quá nhiều. Và khi anh được Chúa chữa lành, anh quyết tâm đi theo Chúa. Như thế, không những anh được sáng mắt thể xác mà còn sáng mắt đức tin nữa. Hầu hết chúng ta sáng mắt thể xác nhưng không biết có sáng mắt đức tin không? Chúng ta dùng cặp mắt sáng Chúa ban để làm gì? Ðể làm việc tốt hay để phạm tội nhiều hơn? Lời Chúa đang tra vấn mỗi người chúng ta như thế.

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương mở mắt tâm hồn và đức tin cho mỗi người trong gia đình chúng con, để chúng con luôn biết nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương, nụ cười cảm thông trước những khiếm khuuết của nhau để chúng con có thể cùng nhau bước đi trong ánh sáng của Chúa.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày