Đổ máu đào vì Chúa Kitô

24/11 – Thứ bảy tuần 33 thường niên – CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TẠI VIỆT NAM. Bổn mạng của Giáo Hội Việt Nam. Lễ Trọng.
“Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại biết”.

Lời Chúa: Mt 10, 17-22

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì: vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ”.

  • Suy niệm:

Chúa Giêsu báo trước về những cuộc bách hại sẽ xảy đến trong sứ vụ các tông đồ. Người cho biết Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn các ông hoàn tất sứ vụ nếu biết tin tưởng và cậy trông vào Thiên Chúa.

Thật vậy, Thánh Anrê Dũng Lạc và các thánh Tử đạo Việt Nam đã hoàn tất sứ vụ của mình bằng niềm tín thác, sẵn sàng hy sinh, đón nhận cái chết như một minh chứng tình yêu và lòng trung hiếu để cho mọi người nhận biết đạo Chúa Kitô là đạo thật. Máu của các ngài là nguồn ân sủng để thăng tiến đức tin của chúng ta. Do đó, là con cháu của các thánh, chúng ta hãy noi gương các ngài dám tín thác vào tình yêu của Chúa can đảm làm chứng cho Chúa và tuyên xưng đức tin bằng chính cuộc sống hằng ngày của mình, hầu đức tin của cha ông vẫn tiếp tục lưu truyền cho con cháu mai sau.

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, trước tình trạng tục hóa của xã hội hiện nay, xin Chúa ban ân sủng để gia đình chúng con đủ can đảm sống đức tin và dấn thân xây dựng Nước Chúa, hầu xứng đáng là con cháu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Amen.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày