Ngư phủ lưới người

30/11 – Thứ Sáu tuần 34 thường niên – THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
“Các ông bỏ lưới mà đi theo Người”.

Lời Chúa: Mt 4, 18-22

Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta”. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người.

Ði xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người.

  • Suy Niệm:

Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chọn gọi bốn môn đệ đầu tiên. Chúng ta có thể thấy, họ không phải là những người xuất chúng. Chúa gọi họ chỉ đơn giản bởi vì Chúa yêu thương họ. Chúa gọ họ để họ tham dự vào sứ mạng cứu độ của Chúa. Câu chuyện chọn gọi môn đệ này thuộc thể văn “kêu gọi” gồm những bước: Chúa thấy – Chúa gọi – Con người đáp trả.

Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta làm môn đệ của Người. Người cũng muốn chúng ta góp phần vào việc xây dựng Nước Trời và loan báo Tin Mừng cho hết thảy mọi người. Là môn đệ của Chúa, chúng ta hãy sống thật tốt, biết phấn đấu và vượt qua những khó khăn thử thách khi làm việc tông đồ. Vậy đối với cá nhân mỗi người thì đâu là trở ngại trong đời sống làm môn đệ của Chúa?

  • Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã gọi chúng con làm mộn đệ Chúa để cùng chia sẻ với sứ vụ của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết ở lại với Chúa để kín múc sức mạnh và ân sủng hầu mạnh dạn ra đi rao giảng Tin Mừng của Chúa cho mọi người. Xin cho gia đình chúng con thêm nghị lực để vượt qua những khó khăn, chông gai và thử thách trên con đường thực thi việc tông đồ. Amen.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày