Thông báo: Tuần 02/12 – 08/12/2018

 1. Để giữ luật hãm mình ngày thứ sáu, tín hữu Việt Nam có thể kiêng thịt như luật chung giáo hội quy định, hoặc có thể thay việc kiêng thịt bằng một việc đạo đức hay một việc làm từ thiện, bác ái, làm việc công ích… như Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cho phép.
 2. Theo chia sẻ của ĐTC Phanxicô: “Ca đoàn không hát thay cộng đoàn, nhưng giúp cộng đoàn cùng hát”. Ước mong anh chị em cùng lưu tâm để năm phụng vụ mới đang về tại xứ đạo chúng ta có sự tích cực góp phần của mỗi người trong cộng đoàn.
 3. Thứ tư tuần này, giáo xứ chúng ta mừng 20 anh chị em được đón nhận vào hội thánh Chúa, xin cộng đoàn cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện.
 4. Chúa nhật tuần sau 09/12, Giáo xứ chúng ta có hiến máu nhân đạo, xin báo trước để anh chị em chuẩn bị.
 5. Sau thánh lễ chiều thứ bảy tuần này có rước kiệu Đức mẹ vô nhiễm nguyên tội. Hội các bà mẹ có cuộc họp sau khi rước kiệu.
 6. Số tiền anh chị em giúp cho quỹ bác ái của giáo xứ tuần trước được 23 triệu 300 nghìn đồng, hôm nay xin anh chị em quảng đại giúp cho việc trùng tu nhà thờ Đức Bà.

LỊCH TUẦN 02/12 – 08/12

 • Chúa nhật, 02/12: CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.
 • Thứ hai, 03/12: Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục dòng, bổn mạng các xứ truyền giáo.
 • Thứ ba, 04/12: Thánh Gioan Đamascô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.
 • Thứ tư, 05/12:
 • Thứ năm, 06/12: Thánh Nicôla, giám mục thành Myra, ở tiểu Á.
 • Thứ sáu, 07/12: Thánh Ambrôsiô, giám mục thành Milanô, tiến sĩ Hội Thánh.
 • Thứ bảy, 08/12: ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng