03/12 – Thứ Hai tuần 1 mùa vọng – THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính.
“Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng”.

Lời Chúa: Mc 16, 15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép Rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không Tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thày, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

  • Suy Niệm:

Chúa Giê-su mời gọi các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng cho hết mọi loài thụ tạo, và đó cũng là lời mời gọi cho mỗi người chúng ta. Khi chịu phép rửa, chúng ta được chia sẻ với Chúa Giêsu ba sứ vụ: tư tế, ngôn sứ và vương đế. Chính vì thế, nhiệm vụ giới thiệu Chúa cho mọi người là một nghĩa vụ thiết yếu của mỗi Kitô hữu chúng ta. Vậy phải giới thiệu Chúa cho người khác như thế nào?

Mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành “muối cho đời và ánh Sáng cho trần gian”. Các thành viên trong gia đình hãy yêu thương nâng đỡ nhau, để mọi người nhìn vào có thể thấy Thiên Chúa đang hiện diện nơi gia đình chúng ta cùng với bao ân sủng của Người. Hơn nữa, nơi môi trường sinh sống và làm việc, chúng ta phải làm sao để cho sự công bằng và sự thật luôn tỏa lan qua cách sống của mình.

  • Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, chúng con đã lãnh nhận biết bao nhiêu là tình thương của Chúa. Thế nhưng, chúng con lại chưa mạnh dạn làm chứng về điều đó cho mọi người xung quanh. Xin giúp chúng con có thêm sức mạnh và nghị lực, để có thể sống và làm chứng cho Chúa trong bối cảnh xã hội hôm nay. Amen.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày