20/01 – Chúa Nhật 2 Thường Niên năm C.
“Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa”.

Lời Chúa: Ga 2, 1-12

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới.

Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi”.

Chúa Giêsu nói với mẹ: “Hỡi bà, Con với bà có can chi đâu, giờ Con chưa đến”.

Mẹ Người nói với những người giúp việc: “Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo”.

Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do-thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy đổ nước đầy các chum”. Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: “Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc!” Và họ đã đem đi.

Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang mà nói: “Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon tới giờ này”.

Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người.

(Sau đó Người xuống Capharnaum làm một với mẹ Người, anh em (Người) và môn đệ của Người, nhưng các Ngài chỉ lưu lại ở đó ít ngày thôi.)

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con xin bắt đầu ngày này dưới ánh nhìn yêu thương của Cha. Xin giúp con gặp gỡ người khác với niềm vui và lòng trắc ẩn. Con xin dâng ngày hôm nay để hiệp thông với ý chỉ của ĐGH Phanxicô trong tháng này, xin cho giới trẻ, cách riêng giới trẻ ở châu Mỹ La Tinh biết noi gương Mẹ Maria và đáp lại lời mời gọi của Chúa nhằm truyền đạt cho thế giới niềm vui Tin Mừng. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I begin this day underneath your loving gaze. Help me to encounter other people with joy and compassion. I offer this day for the intention of Pope Francis for this month, that young people, especially in Latin America, follow the example of Mary and respond to the call of the Lord to communicate the joy of the Gospel to the world. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Thiên Chúa mời gọi con ngày hôm nay hãy du hành cùng Người qua thành phố nơi con sinh sống. Ngài mời gọi con trở thành tông đồ truyền giáo của Người.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin hãy sai con đi làm tông đồ loan truyền cho lòng thương xót của Chúa.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“The Lord calls you today to travel with Him through the city, your city. He calls you to be His missionary disciple.” (Pope Francis) Send me forth, Lord, to be a missionary of your mercy.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày, con suy tư về những điều tốt lành Chúa dành cho con, dù cho đôi khi con không xứng đáng với những điều ấy. Chúa ơi xin tha thứ cho con, vì có những lần con làm trái ý của Người, xin đừng để con kiêu căng, vì như vậy con sẽ luôn được gần Chúa. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I ponder your goodness to me, even when it seemed like I didn’t deserve it. Forgive me, Lord, for those times when I strayed from your will. Guard me from my pride so I can always remain near you. [Hail Mary]