Cần làm việc lành

23/01 – Thứ Tư tuần 2 thường niên.
“Trong ngày Sabbat được cứu sống hay là giết chết?”

Lời Chúa: Mc 3, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy đứng ra giữa đây”. Rồi Người bảo họ: “Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Ðược cứu sống hay là giết chết?” Nhưng họ thinh lặng.

Bấy giờ Người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá, Người bảo bệnh nhân rằng: “Hãy giơ tay ra”. Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người.

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23-01

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân từ, xin đưa đôi tay của Cha hướng về những người trẻ trên toàn thế giới, đặc biệt là những ai đang tập trung ở Panama. Xin sưởi ấm trái tim họ và thổi bùng ngọn lửa của tình yêu Cha, để họ có thể rao truyền Lời của Cha cho toàn thế giới. Con xin dâng ngày hôm nay cho ý nguyện này, hiệp cùng Đức Giáo Hoàng và Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, hold out your hand towards the young people of the whole world, especially those assembled in Panama, warm their hearts, and fan the flame of your love, that they may communicate your word to the world. I offer you this day for this intention, united to Pope Francis and the Pope’s Worldwide Prayer Network. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Không có thông tin giả nào là vô hại, tin tưởng vào sự giả dối có thể gây ra những hậu quả tai hại” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho sự thật của Người được bừng sáng.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“There is no such thing as harmless disinformation; trusting in falsehood can have dire consequences.” (Pope Francis) May your truth shine out, Lord.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Ngày sắp kết thúc, con tạ ơn Chúa vì sự hiện diện của Người trong đời sống con. Xin rộng mở đôi mắt và trái tim con hơn nữa, để con tiếp tục nhận ra được Chúa nơi người hàng xóm thân quen trong mọi hoàn cảnh. Xin cho con nên khí cụ của tình yêu Chúa cho những người mà con gặp gỡ mỗi ngày. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I thank you for your presence in my life. Open my eyes and my heart more and more so that I will continue to recognize you in my neighbor and in every situation. May I be an instrument of your love in those I encounter each day. [Hail Mary]