Dụ ngôn gieo hạt giống

30/01 – Thứ Tư tuần 3 thường niên.
“Người gieo hạt đi gieo hạt giống”

Lời Chúa: Mc 4,1-20

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở bờ biển và có đám đông dân chúng tụ lại gần Người, nên Người xuống ngồi trong một chiếc thuyền trên mặt biển, tất cả đám đông thì ở trên đất theo dọc bờ biển.

Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và khi giảng, Người nói với họ rằng: “Các ngươi hãy nghe! Nầy người gieo hạt đi gieo hạt giống. Khi gieo, một phần hạt rơi xuống vệ đường và chim trời đến ăn hết. Phần khác rơi trên đất sỏi, nơi không có nhiều đất. Hạt giống đã mọc lên ngay, vì lớp đất không sâu. Nhưng khi mặt trời mọc lên, hạt giống bị nắng đốt và vì không rễ, nên bị chết khô. Một phần khác rơi vào bụi gai và gai mọc lên làm hạt giống chết mà không sinh hoa trái được. Phần hạt khác rơi vào đất tốt, mọc lên, nẩy nở và sinh quả, hạt thì sinh được ba mươi, hạt được sáu mươi, hạt được một trăm”. Và Người phán rằng: “Ai có tai nghe thì hãy nghe”.

Khi Người còn lại một mình, thì mười hai ông là những kẻ luôn ở với Người, hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn, Người liền bảo các ông: “Các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa, còn những người khác ở ngoài thì mọi sự được giảng dạy bằng dụ ngôn, vì chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, kẻo chúng trở lại mà được tha tội”. Người nói với các ông: “Các con không hiểu dụ ngôn đó sao? Vậy thì hiểu sao được tất cả những dụ ngôn khác?

Người gieo hạt là gieo lời Chúa. Vệ đường mà lời Chúa được gieo vào, là những kẻ vừa nghe xong, thì Satan đến và cất lấy lời Chúa gieo trong tâm hồn họ. Và cũng thế, những hạt giống rơi trên đất sỏi, là những kẻ khi nghe lời Chúa thì đón nhận vui vẻ, nhưng chúng không đâm rễ bên trong và là những người hay thay đổi: sau đó gặp phải cơ cực hay bắt bớ vì lời Chúa, thì họ sa ngã liền. Lại có những hạt giống rơi trong bụi gai. Ðây là những kẻ nghe lời Chúa, nhưng những lo lắng trần tục, bóp nghẹt lời Chúa, khiến không thể sinh hoa trái được. Còn những hạt giống gieo trong đất tốt: đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, hạt ba mươi, hạt sáu mươi và hạt một trăm”.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con dừng lại ít phút trước sự hiện diện của Cha trong ngày mới này. Xin Cha giúp con trở nên khí cụ của tình yêu và lòng thương xót của Cha cho tất cả những người mà con gặp gỡ, đặc biệt là những người khốn cùng trong xã hội. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để hiệp thông cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I pause to remain in your presence today. Help me to be an instrument of your love and mercy to all those I meet, especially the most vulnerable of society. I offer this day for the intention of Pope Francis for this month. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chúa Giêsu là Đấng trung gian của chúng ta, Người không chỉ hòa giải chúng ta với Chúa Cha, mà còn giữa chúng ta với nhau.” (ĐGH Phanxicô) Xin thương xót chúng con, Lạy Chúa, và hiệp nhất chúng con lại với nhau.

 

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Jesus is our mediator, who reconciles us not only with the Father but also with each other.” (Pope Francis) Have mercy on us, Lord, and unite us with one another.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm nhuốm màu khóm trúc, con xét duyệt lương tâm của mình, con đã theo Chúa như thế nào? Con có nhìn thấy Chúa nơi những người bạn, nơi các thành viên trong gia đình và những người đồng nghiệp của con không? Xin Chúa tha thứ cho con nếu con hành xử thiếu tôn trọng với bất kì ai. Lạy Chúa, xin đến thật gần bên con và dạy cho con biết Đường của Con tim. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the night sky covers the earth, I examine my conscience and how well I followed you, Lord. Did I see you in my friends and family? In my coworkers? Forgive me if I treated anyone with disrespect. Come close, Lord and teach me the Way of the Heart. [Hail Mary]