Phép lạ Bánh hóa nhiều lần 2

16/02 – Thứ Bảy tuần 5 thường niên.
“Họ ăn no nê”

Lời Chúa: Mc 8,1-10

Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo, và họ không có gì ăn, Người gọi các môn đệ và bảo: “Ta thương đám đông, vì này đã ba ngày rồi, họ không rời bỏ Ta và không có gì ăn. Nếu Ta để họ đói mà về nhà, họ sẽ mệt lả giữa đường, vì có nhiều người từ xa mà đến”.

Các môn đệ thưa: “Giữa nơi hoang địa nầy, lấy đâu đủ bánh cho họ ăn no”. Và người hỏi các ông: “Các con có bao nhiêu bánh?” Các ông thưa: “Có bảy chiếc”.

Người truyền dân chúng ngồi xuống đất, rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ phân phát. Các ông chia cho dân chúng. Các môn đệ còn có mấy con cá nhỏ. Người cũng đọc lời chúc tụng và truyền cho các ông phân phát.

Dân chúng ăn no nê và người ta thu lượm những miếng còn thừa lại được bảy thúng. Số người ăn độ chừng bốn ngàn. Rồi Người giải tán họ, kế đó Người cùng các môn đệ xuống thuyền đến miền Ðam-ma-nu-tha.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, con dừng lại một vài phút để cảm nhận sự hiện diện của Cha. Xin ban cho con sức mạnh và lòng can đảm để rao giảng Tin Mừng cho những người mà con gặp gỡ hôm nay. Con xin dâng ngày hôm nay, và tất cả những cuộc gặp gỡ trong ngày, để hiệp thông cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, I take a few moments to consider your presence. Grant that I may have the strength and courage to be an apostle of your Gospel to all those I meet today. I offer this day, and all its many encounters, for the intention of the Holy Father for this month. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Thông điệp của Chúa Giêsu đang làm chúng ta băn khoăn và lo lắng vì nó thách thức mọi quyền lực của các tín ngưỡng thế tục và khuấy động lương tâm con người. (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin canh tân con, để con trở thành một tôi trung của sứ điệp Tin Mừng.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“The message of Jesus is troubling and disturbs us because it challenges worldly religious power and stirs consciences.” (Pope Francis) Renew in me, Lord, a firm commitment to your Gospel message.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, khi màn đêm buông xuống, con đứng trước thánh nhan Ngài với hai bàn tay trắng. Con xin tạ ơn vì biết rằng Chúa có thể biến đổi sự nghèo khó này thành một điều thiện mỹ. Lạy Chúa, xin chữa lành trái tim con, và giúp con hiến dâng mọi sự trở về lại cho Ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As night falls, I stand before you, Lord, with empty hands. I give thanks to you because I know that you can transform my poverty into something beautiful. Heal my heart, Lord, and help me to offer everything back to you. Hail Mary