Men phó thác cho tình yêu Thiên Chúa

19/02 – Thứ Ba tuần 6 thường niên.
“Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”.

Lời Chúa: Mc 8, 14-21

Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: “Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”. Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: “Tại mình không có bánh”.

Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: “Sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, các con không nhớ sao?” Các ông thưa: “Mười hai thúng”. – “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư?” Họ thưa: “Bảy thúng”.

Bấy giờ Người bảo các ông: “Vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao?”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa

Tông đồ cầu nguyện – Click to pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con đón chào món quà ngày mới với tấm lòng biết ơn. Chính Cha đã hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi dưỡng chúng con, và mời gọi chúng con mở lòng ra đón nhận những nạn nhân của nạn buôn người, cưỡng bức mại dâm và bạo lực. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Father, I welcome with gratitude the gift of this new day. You, who have multiplied the loaves and the fish to feed us, invite us to welcome with love those who are victims of human trafficking, violence and forced prostitution. Our Father

– ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Cha cảm thấy đau đớn vì rất nhiều trẻ em bị giật ra khỏi gia đình các em, và buộc phải trở thành những người lính trẻ em. Đây chính là một thảm kịch.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin giúp con làm những gì có thể cho những nạn nhân của chiến tranh, bạo lực và các tội ác chống lại loài người.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“I feel deep pain for the many children torn from their families and forced to become child soldiers. This is a tragedy!” (Pope Francis) Lord, please help me to do what I can for victims of war, violence and other crimes against humanity.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày dần khép lại, con xét lại bản thân mình. Con đã thấy Chúa như thế nào nơi những người con gặp gỡ. Con cầu nguyện cho những người đang đau khổ được xoa dịu. Xin làm cho con trở nên khí cụ của tình yêu và lòng nhân hậu của Chúa cho tất cả mọi người. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I consider how I saw you, Lord, in the people I encountered. I pray for those who are suffering, that their pain may be relieved. Make me an instrument of your love and of your compassion for all. Hail Mary