Người mù Bếtsaiđa

20/02 – Thứ Tư tuần 6 thường niên.
“Người mù khỏi hẳn và thấy được mọi vật rõ ràng”.

Lời Chúa: Mc 8, 22-26

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ đến Bếtsaiđa, người ta dẫn tới Chúa một người mù và xin Chúa đặt tay trên người ấy. Chúa cầm tay người mù, dắt ra khỏi làng, Chúa phun nước miếng vào mắt anh và đặt tay trên anh mà hỏi: “Ngươi có thấy gì không?” Anh nhìn lên và trả lời: “Tôi thấy người ta như những cây cối đang đi”.

Chúa lại đặt tay trên mắt người mù, anh liền thấy rõ và khỏi hẳn, thấy được mọi vật rõ ràng. Chúa Giêsu cho người ấy về nhà và căn dặn: “Ngươi hãy về nhà, và nếu có vào làng thì đừng nói với ai”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, xin cho cuộc sống của con trở nên nhân chứng sống động cho những người chưa nhận biết Cha. Xin giúp con sống tinh thần của một nhà truyền giáo, ra đi gặp gỡ mọi người và rao giảng bằng chính cuộc đời mình, trở nên mẫu gương tốt lành và là niềm vui của Tin Mừng. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father grant that my life may be a living testimony for those who do not yet know you. Help me to live with a missionary spirit, going out to meet others, preaching above all with my life, a good example, and evangelical joy. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Cha chúng ta ở trên trời luôn luôn lắng nghe con cái của Ngài, khi chúng chạy đến kêu cầu Ngài trong cơn thống khổ.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin hãy đến lắng nghe những lời nài van của những người đau khổ, và giải thoát họ khỏi sự bất công.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Our Heavenly Father always listens to his children when they cry out to him in their pain.” (Pope Francis) Come, Lord, hear the cries of those suffering and deliver them from injustice.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày dài dần trôi qua, con khát khao được tạ ơn Chúa vì tất cả những điều tốt lành và thiện mỹ trong công trình tạo dựng của Ngài. Xin cho con đừng lãng phí những điều con đã nhận được, và trở nên người quản gia trung tín của những món quà mà Ngài ban tặng cho nhân loại. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As another day closes, I feel the desire to thank you, Lord, for all the beauty and goodness of your Creation. Let me not waste what has been received, but to be a faithful steward of your many gifts to humanity. Hail Mary