Chúa biến hình trên núi cao

23/02 – Thứ Bảy tuần 6 thường niên – Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
“Người biến hình trước mặt các ông”.

Lời Chúa: Mc 9, 2-12

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia cùng Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu.

Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông.

Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: “Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?” Và các ông hỏi Người: “Tại sao các biệt phái và luật sĩ lại nói Êlia phải đến trước đã?” Người đáp: “Êlia phải đến trước để sửa lại mọi sự, và như có lời chép về Con Người rằng ‘Người phải chịu nhiều đau khổ và khinh bỉ’. Vậy Thầy bảo cho các con hay: Êlia đã đến rồi và chúng xử với người mặc ý chúng, như đã chép về người”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, khởi đầu ngày mới này, con xin dâng lên Cha tất cả mọi khổ đau, khó khăn, và sự bất toàn của con hầu mong Cha biến đổi tất cả thành lời cầu nguyện có giá trị để xin cho mọi người biết quảng đại đón nhận những nạn nhân của tệ nạn buôn người, cưỡng bức mại dâm và bạo lực. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, at the beginning of this new day, I want to offer you all my pains, difficulties, incapacities, so that you may turn them into a worthy prayer for the generous welcome of the victims of human trafficking, violence and forced prostitution. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chúng ta hãy cầu xin cho toàn thế giới có được món quà hòa bình, đặc biệt cho những người đang đau khổ nhất vì những cuộc xung đột vẫn đang diễn ra.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin bình an của Ngài ngự trị nơi trái tim mỗi người trong nhân loại này.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Let us invoke the gift of peace for the whole world, especially for those people who are suffering most because of ongoing conflicts.” (Pope Francis) May your peace reign, Lord, in the hearts of all humanity.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, hôm nay, con đã nhận được bao nhiêu tình yêu và con đã cho đi bao nhiêu? Đây là những điều mà con cần hỏi chính bản thân con khi ngày gần kết thúc. Con xin đặt trọn vẹn tất cả những điều đó trong bàn tay Chúa. Xin giúp con biết ở lại thật gần gũi với những ai đang đau khổ và biết chia sẻ những lời an ủi động viên họ. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

How much love have I received today? How much I was able to give? These are the questions that I ask myself at the end of this day and which I put into your hands, Lord. Help me to remain close to the suffering and offer what consolation I can give. Hail Mary