Nhân từ như Cha là Ðấng nhân từ

24/02 – Chúa Nhật 7 Thường Niên năm C.
“Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót”.

Lời Chúa: Lc 6, 27-38

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại.

Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy.

Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ.

Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng.

Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay mượn mà không trông báo đền.

Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Ðấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác.

Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con.

Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha từ ái, buổi sáng hôm nay con lại được nghỉ ngơi dưới ánh nhìn yêu thương của Cha. Xin giúp con trở nên tông đồ của tình yêu Cha, trở nên cộng tác viên tích cực trong sứ mạng Cha trao phó ngày hôm nay. Con xin dâng tất cả những suy nghĩ, lời nói và hành động của con để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, I rest underneath your gaze this morning. Help me to be an apostle of your love, being an active cooperator in your mission this day. I offer all my thoughts, words and deed for the intentions of the Holy Father for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Nếu chúng ta muốn có một tương lai thịnh vượng, chúng ta phải giữ cho la bàn của mình chỉ về “đúng hướng Bắc” theo sự hướng dẫn của những giá trị đích thực.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin hãy chiếu rọi con đường con đang đi và hướng dẫn con đi theo con đường đúng đắn của Ngài.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“If we want a future of prosperity for all, we need to keep our compass pointing toward ‘true North’, in the direction of authentic values.”(Pope Francis) Light my way, Lord, and guide me along the right path.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm buông xuống, con xét lại lương tâm của mình. Con đã thật sự sống tốt để xứng đáng với danh xưng là “Ki-tô hữu” hay chưa? Đời sống con cần phải canh tân điều gì? Lạy Chúa, xin chữa lành trái tim con và biến đổi con nên người rao truyền tình yêu của Ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As night falls upon the earth, I examine my conscience. How well did I live up to the name of “Christian”? In what areas of my life do I need to grow? Heal my heart, Lord, and transform me into a missionary of your love. Hail Mary