Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân 2019 (Khóa VII)

,

Các lớp giáo lý dự tòng & hôn nhân khóa VII (2019) của Giáo xứ Tân Định sẽ khai giảng từ ngày 04/03/2019 và kết thúc vào ngày 30/06/2019.

Thời khóa biểu cho các lớp cụ thể như sau:

+ Khóa Giáo Lý dự tòng học vào các tối thứ hai và thứ tư từ 19 giờ 00 đến 21 giờ 00.
+ Khóa Hôn Nhân học vào thứ sáu từ 19 giờ 00 đến 21 giờ 00.

Ghi danh tại Văn phòng giáo xứ.

+ Thứ ba – Thứ bảy: 7g30-11g30; 14g30-18g30
+ Chúa nhật: 6g30-10g30; 16g30-20g30
(Thứ hai nghỉ cả ngày)

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng