Cộng tác trong thiện chí

27/02 – Thứ Tư tuần 7 thường niên.
“Ai không chống đối các con, là ủng hộ các con”.

Lời Chúa: Mc. 9, 37-39

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

https://youtu.be/mwbLBP6EAEU

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, con tĩnh lặng giây lát để nhận ra sự hiện diện của Cha. Con xin dâng ngày hôm nay của con để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho mọi người biết quảng đại tiếp đón những nạn nhân của tệ nạn buôn người, cưỡng bức mại dâm và bạo lực. Lạy Cha chúng con ở trên trời …

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, I pause to consider your presence. I offer this day for the intention of the Holy Father for this month, for a generous welcome of the victims of human trafficking, of enforced prostitution, and of violence. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Khi hành trình đời con trở nên mờ mịt và con vấp ngã, thì lạy Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, Ngài sẽ giang rộng vòng tay để vực con lên.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin chữa lành trái tim con và đánh bật đi mọi bụi bẩn làm che mất hình ảnh của Ngài trong tâm hồn con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“When the journey is uncertain, and you fall, God, rich in mercy, will extend his hand to pick you up.” (Pope Francis) Heal my heart, Lord, and dust off any dirt that has obscured your image on my soul.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm buông xuống, con tạ ơn Chúa về tất cả những gì con nhận được trong ngày hôm nay. Con xin dâng lại tất cả cho Ngài, để Ngài thực hiện những điều tuyệt diệu cho những anh chị em con, đặc biệt là cho những người khốn khổ và những ai đang nguội lạnh với Ngài. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As evening falls, I thank you for all that I have received today. I give it back to you, so that you can do something great for my brothers and sisters, especially those who suffer and whose heart is far from you. Hail Mary.