Thứ tư Lễ Tro – 06/03/2019

Thứ tư Lễ Tro đánh dấu Mùa Chay bắt đầu, giáo xứ Tân Định có 4 lễ:

Buổi sáng:

  • Lễ 5g00: Nhà thờ.
  • Lễ 6g15: Nhà thờ.

Buổi chiều:

  • Lễ 17g30: Nhà thờ.
  • Lễ 19g00: Nhà chờ phục sinh.

Kính mong anh chị em sắp xếp công việc tham dự thánh lễ thật sốt sắng.