Lịch tĩnh tâm & giải tội Mùa Chay Giáo xứ Tân Định: 25-29/03/2019

TĨNH TÂM MÙA CHAY:

Trong tâm tình Mùa Chay, để giúp cộng đoàn cùng nhìn lại bản thân để bước vào những ngày Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh được sốt sắng, giáo xứ Tân Định sẽ tổ chức các buổi tĩnh tâm theo thời gian như sau:

Người lớn:

 • Thời gian: Thứ Hai, Thứ Ba, và Thứ Tư – ngày 25, 26 và 27/03/2019 lúc 19 giờ 00.
 • Cha giảng phòng: Cha Phaolô Nguyễn Thành Sang – Giáo sư Đại Chủng Viện Thánh Giuse.
 • Lưu ý: Trước tĩnh tâm vẫn có thánh lễ lúc 17 giờ 30.

Thiếu nhi:

 • Thời gian: Thứ Năm, Thứ Sáu – ngày 28 và 29/03/2019 lúc 19 giờ 00.
 • Cha giảng phòng: Cha F.X Chu Gia Nghĩa – Cha phó Hòa Hưng.
 • Lưu ý: Trước tĩnh tâm vẫn có thánh lễ lúc 17 giờ 30.

GIẢI TỘI MÙA CHAY:

Giải tội thiếu nhi:

 • Sáng Chúa Nhật 07/04/2019: từ 8g30 đến 9g45

Giải tội người lớn:

 • Chiều Chúa Nhật 07/04/2019: Từ 17g00 đến 18g00
 • Chiều Thứ Hai 08/04/2019: Từ 18g00 đến 19g45 (có 20 cha giải tội)
  Lưu ý: Các cha không ngồi ton thứ năm, sáu, bảy Tuần Thánh

Giải tội Chúa Nhật Lễ Lá:

 • Trước lễ 17g30 Thứ Bảy 14/04/2019, trước lễ thiếu nhi và trước lễ 05g00 Chúa Nhật 15/14/2019