Thông báo: Tuần 17/03 – 23/03/2019

 1. Thứ tư tuần này 20/03 lễ mừng Thượng Thọ Bát Tuần (80 tuổi) của cha nguyên chánh xứ GB Võ Văn Ánh. Thánh lễ đồng tế cử hành lúc 17 giờ 30 do Đức cha Giám quản Giuse chủ sự. Kính mời cộng đoàn cùng tham dự cầu nguyện cho cha nguyên chánh xứ. Không có Thánh Lễ lúc 19 giờ 00 ngày 20/03 tại nhà chờ Phục Sinh.
 2. Xin mời anh chị em tham dự Thánh lễ thánh Giuse 19/03 cầu nguyện cho Giáo hội Việt Nam, cho các gia trưởng, cho nhiều nhóm và hội đoàn nhận Thánh Giuse làm bổn mạng trong đó có ca đoàn Giuse. Sau thánh lễ chiều thứ ba 19/03 có rước kiệu Thánh Giuse.
 3. Xin anh chị em lưu ý đề cao cảnh giác: Trong tuần qua có người mạo danh quý cha giới thiệu đến nhà để vận động đóng góp cho việc trùng tu nhà thờ Đức Bà. Chúng tôi chỉ nhờ Quí vị trưởng khu sẽ đến từng gia đình trong giáo khu nhận sự đóng góp của anh chị em vào tuần thứ 5 Mùa Chay từ ngày 07/04/2019 đến ngày 13/04/2019 mà thôi. Khi nào cần đóng góp trong xứ cha sở sẽ thông báo trong các ngày Chúa nhật và cử trưởng khu đến mà thôi.
 4. Số tiền anh chị em giúp cho công việc từ thiện bác ái của giáo xứ được 45 triệu 500 ngàn đồng. Hôm nay xin giúp cho việc trùng tu nhà thờ Đức Bà.
 5. Xin báo trước để anh chị em chuẩn bị tham dự tĩnh tâm Mùa Chay:
  • Người lớn: Thứ Hai, Thứ Ba, và Thứ Tư – ngày 25, 26 và 27/03/2019 lúc 19 giờ 00. Cha giảng phòng: Cha Phêrô Nguyễn Thành Sang – Giáo sư Đại Chủng Viện Thánh Giuse. Vẫn có thánh lễ 17 giờ 30.
  • Thiếu nhi: Thứ Năm, Thứ Sáu – ngày 28 và 29/03/2019 lúc 19 giờ 00. Cha giảng phòng: Cha F.X Chu Gia Nghĩa – Cha phó Hòa Hưng. Vẫn có thánh lễ 17 giờ 30.

LỊCH TUẦN 17/03/ – 23/03/2019

 • Chúa nhật, 17/03: CHÚA NHẬT II MÙA CHAY.
 • Thứ hai, 18/03: Thánh Cyrilliô Giêrusalem, tiến sĩ hội thánh
 • Thứ ba, 19/03: THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA, Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ)
 • Thứ tư, 20/03:
 • Thứ năm, 21/03:
 • Thứ sáu, 22/03:
 • Thứ bảy, 23/03: Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng