Thông báo: Tuần 24/03 – 30/03/2019

 1. Vào thứ sáu hàng tuần trong Mùa Chay có chặng đàng Thánh Giá lúc 16 giờ 30. Mời cộng đoàn cùng tham dự.
 2. Phòng khám từ thiện Thánh Tâm của giáo xứ đang hoạt động hàng tuần từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00 các ngày thứ hai, tư,sáu hàng tuần.
 3. Thứ hai tuần này 25/03 Lễ Truyền tin, lễ trọng. Mời cộng đoàn tham dự Thánh lễ thật đông đảo sốt sắng. Xin cũng cầu nguyện cho hội Legio trong ngày Lễ ACIES có nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ.
 4. Số tiền anh chị em giúp cho giúp cho việc trùng tu nhà thờ Đức Bà tuần trước được 48 triệu 300 ngàn đồng. Xin cám ơn cộng đoàn. Hôm nay xin giúp cho việc chia sẻ bác ái mùa chay.
 5. Mời anh chị em tham dự tĩnh tâm Mùa Chay năm nay:
  • Người lớn: Thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư – ngày 25, 26 và 27/03/2019 lúc 19 giờ 00. Cha giảng phòng: Cha Phaolô Nguyễn Thành Sang – Giáo sư Đại Chủng Viện Thánh Giuse. Vẫn có Thánh lễ 17 giờ 30.
  • Thiếu nhi: Thứ năm, thứ sáu – ngày 28 và 29/03/2019 lúc 19 00.Cha giảng phòng: Cha FX Chu Gia Nghĩa – cha phó Hòa Hưng. Vẫn có Thánh lễ 17g30.

LỊCH TUẦN 24/03/ – 30/03/2019

 • Chúa nhật, 24/03: CHÚA NHẬT III MÙA CHAY.
 • Thứ hai, 25/03: LỄ TRUYỀN TIN, Lễ trọng.
 • Thứ ba, 26/03:
 • Thứ tư, 27/03:
 • Thứ năm, 28/03:
 • Thứ sáu, 29/03:
 • Thứ bảy, 30/03:

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng