Tha thứ bắt chước Thiên Chúa Cha

26/03 – Thứ ba tuần 3 Mùa Chay.
“Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con”.

Lời Chúa: Mt 18, 21-35

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?”

Chúa Giêsu đáp: “Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.

Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện.

Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.

Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân ái, con hướng về Cha khi bắt đầu ngày hôm nay. Xin cho con được cộng tác trong sứ vụ tình yêu và lòng thương xót của Cha. Hôm nay, xin giúp con thực hành những điều con rao giảng. Con xin dâng ngày mới này hiệp cùng ý nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, I look to you as I begin this day. Grant that I may be a collaborator in your mission of love and mercy. Help me to practice what I preach today. I offer this day for the intention of the Holy Father for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Lạy Đức Kitô, xin dạy chúng con không bao giờ xấu hổ vì Thập Giá của Ngài.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin dẫn con đi theo đường ngay nẻo chính, ngay cả khi điều ấy gây ra đau khổ cho con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Christ, teach us never to be ashamed of your Cross!” (Pope Francis) Lead me, Lord, along the right path, even if it causes suffering.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào giờ khắc cuối ngày này, con nhớ đến những người đang cần sự giúp đỡ mà Chúa đã đem họ đến trong cuộc sống của con. Con ghi nhớ những đau khổ và khó khăn của họ trong tâm con. Xin cho con đừng quên họ, luôn bước đi bên họ, chia sẻ cuộc sống với họ bằng tình yêu của những người Kitô hữu đích thực. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I think about those whom you have put in my life who are in need of help. I bring all of their sufferings and difficulties into my heart. May I not forget them, but walk beside them, sharing their life in true Christian charity. Hail Mary