Tình yêu thương

02/05 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 2 Phục Sinh – Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
“Đức Chúa Cha thương mến Con Ngài, nên ban toàn quyền trong tay Con Ngài”.

Lời Chúa: Ga 3, 31-36

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Đấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Đấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Điều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của Người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Đấng chân thật. Đấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha mến yêu, khởi đầu ngày mới hôm nay, xin Cha giúp con học từ nơi trường học tình yêu của Cha, “được sinh ra một lần nữa” như ông Nicôđêmô để trở nên khí cụ của sự hiệp nhất. Trong sự hiệp thông với Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, as I begin this new day, help me to learn from the school of your love, “being born from above” like Nicodemus, to be an instrument of unity, in communion with Pope Francis and the Pope’s Worldwide Prayer Network. I offer this day for the intention of the Holy Father. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Cầu nguyện là ở với Thiên Chúa, cảm nếm Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin ngự đến và ở lại trong tim con.

WITH JESUS DURING A DAY

“Praying means being with God, experiencing God, loving God.” (Pope Francis) Come, Lord, remain in my heart.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào thời khắc cuối ngày, con nhìn lại những việc đã trôi qua với tâm tình tạ ơn. Lạy Chúa, tình yêu của Ngài bao bọc con và cho con sức mạnh để đối mặt với mọi việc xảy ra. Con cần tình yêu của Ngài để có thể đáp lại tiếng Ngài mời gọi. Con xin phó thác giấc ngủ và những lời cam kết của con vào ngày mai trong tay Mẹ Maria. Kính Mừng Maria…..

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I review the events that passed with gratitude. Your love, Lord, wraps around me and gives me the strength to face everything that occurs. I need your love to be able to answer your call. I entrust my sleep and tomorrow’s commitments to Mary. Hail Mary