Thông báo: Tuần 12/05 – 18/05/2019

  1. Thứ Hai, ngày 13/05/2019 Lễ Đức Mẹ Fatima – Sau Thánh Lễ có rước kiệu và dâng hoa cộng đoàn, xin mỗi người đem theo 1 cành hoa khi tham dự Thánh Lễ. Lúc 08g45′ Chúa Nhật, ngày 19/05/2019 có dâng hoa kính Đức Mẹ.
  2. Số tiền anh chị em giúp cho việc trùng tu Nhà Thờ Đức Bà được 44 triệu 500 ngàn đồng. Xin cảm ơn cộng đoàn. Theo truyền thống tốt đẹp của Giáo phận, xin anh chị em quảng đại giúp cho quỹ ơn thiên triệu.

LỊCH TUẦN 12/05 – 18/05/2019

  • Chúa nhật, 12/05: CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH
  • Thứ hai, 13/05: Đức mẹ Fatima
  • Thứ ba, 14/05: THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ, Lễ kính.
  • Thứ tư, 15/05:
  • Thứ năm, 16/05:
  • Thứ sáu, 17/05:
  • Thứ bảy, 18/05: Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng