Thông báo: Tuần 16/06 – 22/06/2019

1. Số tiền anh chị em giúp cho công việc từ thiện bác ái tuần trước được 38 triệu đồng. Xin cám ơn anh chị em. Hôm nay xin giúp cho việc trùng tu nhà thờ Đức Bà.

2. Vào lúc 7 giờ 00 sáng Chúa nhật 16/06 có hiền máu nhân đạo tại sân nhà thờ, phòng Nhà Chờ Phục sinh cũ. Xin anh chị em tích cực hưởng ứng việc bác ái cao quý này.

3. Sau Thánh lễ chiều thứ bảy tuần này 22/06 có Rước Kiệu Thánh Thể Trọng Thể nhân Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô – lễ trọng – lễ cầu cho giáo dân.

LỊCH TUẦN 16/06 – 22/06/2019

  • Chúa nhật, 16/06: LỄ CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ)
  • Thứ hai, 17/06:
  • Thứ ba, 18/06:
  • Thứ tư, 19/06: Thánh Rômualđô, viện phụ.
  • Thứ năm, 20/06:
  • Thứ sáu, 21/06: Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ, Lễ nhớ.
  • Thứ bảy, 22/06: Thánh Paulinô, giám mục Nôla, Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo, và thánh Tôma More, tử đạo.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng