Phép lạ Bánh Hóa Nhiều

23/06 – Chúa Nhật 12 Thường Niên năm C. MÌNH MÁU THÁNH. Lễ Trọng. Lễ HỌ.
“Tất cả đều ăn no nê”.

Lời Chúa: Lc 9, 11b-17

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: “Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa”.

Nhưng Người nói với các ông: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Các ông trả lời: “Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này”. Số đàn ông độ năm ngàn.

Người nói với các môn đệ rằng: “Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người”. Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống.

Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, trong ngày lễ trọng thể Mình và Máu Thánh Chúa Kitô hôm nay, con xin dâng lên Cha mọi khoảnh khắc của ngày sống, để cầu nguyện cho các linh mục, qua đời sống tiết độ và khiêm nhường mà liên kết chặt chẽ với những người nghèo khổ nhất. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, on this solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ, I offer you every moment of my day, that priests, through the modesty and humility of their lives, commit themselves actively to a solidarity with those who are most poor. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Trong ngày lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta cần nhớ rằng Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống, là nguồn sức mạnh và nguồn nâng đỡ chúng ta trong hành trình dương thế.” (ĐGHP Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho Bí tích Thánh Thể là nguồn nuôi dưỡng tâm hồn con để con tiến bước vào thế giới hôm nay.

WITH JESUS DURING A DAY

“On this Feast of Corpus Christi, we need to remember that Jesus, the Bread of Life, is our strength and support on life’s journey.” (Pope Francis) Lord, may the Eucharist be the spiritual nourishment I need to go forward into the world.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, từ lòng quảng đại chia sẻ những chiếc bánh và con cá của một vài người, Ngài đã cho tất cả mọi người theo Ngài đều được no nê. Xin cho con quả tim ngoan hiền, để con có thể đặt trong tay Ngài tất cả những gì con có và con là để Ngài biến đổi đời con sinh nhiều hoa trái hơn cho Ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, with the generosity of a few who shared bread and fish, you managed to feed all those who followed you. Make my heart docile, that I may put in your hands all that I have and am so that you can transform it into something more. Hail Mary