Kêu gọi người thu thuế Mátthêu

05/07 – Thứ sáu đầu tháng, tuần 13 thường niên.
“Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ”.

Lời Chúa: Mt 9, 9-13

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?”

Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ”. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha rất thương mến của con ơi, trong ngày thế giới cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng hôm nay, con xin dâng mọi cử chỉ, mọi khoảnh khắc lên Cha để cầu nguyện cho những người thực thi công lý: xin cho họ biết làm việc bằng tinh thần liêm chính. Đồng thời, con cũng cầu xin cho sự bất công đang bao trùm thế giới sớm đi đến hồi kết. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, on this World Day of Prayer for the Pope’s Intentions, I offer to you every gesture, every moment to you, that those who administer justice may work with integrity, and that the injustice which prevails in the world may not have the last word. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Một khi chúng ta liên kết mật thiết với Thiên Chúa là Đấng luôn yêu thương và gìn giữ chúng ta, chúng ta sẽ chống chịu được mọi khó khăn cùng thử thách của cuộc sống này.” (ĐGH. Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho con luôn kết hiệp mật thiết với Chúa và không bao giờ lìa xa, bất kể điều gì xảy ra đi chăng nữa.

WITH JESUS DURING A DAY

“When we are firmly united to the God who loves and sustains us, we are able to withstand all life’s difficulties and challenges.” (Pope Francis) Lord, may I stand firm in you and never move, no matter what happens.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào giây phút cuối ngày, con xin xét lại những điều đã diễn ra và những ai con gặp gỡ trong ngày. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con nếu lỡ như con có những ý nghĩ, lời nói thiếu bác ái. Xin giúp con ngày càng biết nhân từ và yêu thương mọi người hơn, cùng xin Chúa giúp con xây dựng một thế giới giàu tình huynh đệ và công bình hơn. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I examine what transpired and the people I encountered. Forgive me, Lord, if I was not charitable in my thoughts or words. Help me to become more and more merciful and loving with everyone and to build with you a more just and fraternal world. Hail Mary