Đường vào Nước Trời

20/08 – Thứ Ba tuần 20 thường niên – Thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”.

Lời Chúa: Mt 19, 23-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”.

Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”.

Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: “Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?”

Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

🔅CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🔅

🌺Lạy Cha, con tạ ơn Cha vì những gì con có, và những món quà đến từ Cha. Xin Cha ban ơn, để khi con thấy những điều con có không có lợi cho con hay tôn vinh Cha, nếu chúng không sinh lợi ích trong tay con, hoặc vì mục đích của chúng chỉ để khẳng định địa vị hay tầm quan trọng của con, xin cho con can đảm thoát ra khỏi chúng. Con xin dâng lên Cha những hy sinh này, và mọi việc của ngày hôm nay, nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, xin cho các gia đình nhờ đời sống cầu nguyện và yêu thương mà trở nên “trường học nhân bản đích thực” cách rõ rệt hơn. Kính Mừng Maria…🌺

💝WITH JESUS IN THE MORNING💝

💐I thank you, Lord, for all that I have and all that comes from you. I ask for the grace of seeing what things I have that do not serve me nor serve you, because they have no use in my hands or because their purpose is to affirm my status or important. Grant me the courage to get rid of them. I offer this sacrifice and the works of my day, through the intercession of Mary, for the intention of Pope Francis for this month, that families, through their life of prayer and love, become ever more clearly “schools of true human growth.” Hail Mary…

— ∞ + ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

🌹Hoán cải và bước theo Chúa Giêsu là một hành trình không ngừng nghỉ. Nói như vậy không có nghĩa đó một con đường mòn hay một con đường trơn tru thẳng tắp. Lời thưa “xin vâng” của ta cần được tôi luyện, kiên vững và tín trung; bất chấp những đau khổ, khó khăn mà ta gặp trên đường.
Con hân hoan đón nhận lời Chúa mỗi ngày, vì mỗi buổi sáng con có cơ hội canh tân lời thưa “xin vâng”, sống cuộc sống phiêu lưu với trái tim rộng mở và tràn đầy hy vọng.

🔥WITH JESUS DURING A DAY🔥

⚡️Conversion and following Jesus Christ are a constant journey. This does not mean a linear path, or a smooth road. My “Yes” needs to be cultivated, constant and faithful, notwithstanding the sufferings and the hardships that I will encounter along the way. I welcome God’s call every day, for every morning I have another opportunity to renew my “Yes” and to live the adventure of life with a heart open and full of hope.⚡️

— ∞ + ∞ —

🌟CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌟

🌻Ngày dần tàn, con suy ngẫm về những gì đã trải qua của một ngày sống. Con phải làm gì để tạ ơn Thiên Chúa? Thời khắc nào khiến con nhớ mãi trong ngày? Con có ước rằng nó sẽ khác đi chăng? Lạy Chúa, xin giúp con để con can đảm thực thi ý Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời…🌻

🍀WITH JESUS IN THE NIGHT🍀

🌿At the end of this day, I think about what has passed. What do I have to thank God? What moment do I remember as the most significant of the day? Do I wish it had been different? I ask for help, Lord, to be courageous in following your will. Our Father…