22/08 – Thứ Năm tuần 20 thường niên – Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ.
“Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một Con trai”.

Lời Chúa: Lc 1, 26-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một Trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà Trinh nữ và chào rằng:

“Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”. Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế, Đấng Bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh, và đưọc gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt Bà.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

💗CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💗

Lạy Cha nhân từ, trong ngày chúng con tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria là Nữ Vương Thiên Đàng hôm nay, con tạ ơn Cha, vì sự chở che của Mẹ. Cha ơi, xin ban tặng cho con Thần Khí của Cha, để con luôn biết thưa “Xin Vâng” theo thánh ý Cha trong từng phút giây của đời con. Con xin dâng ngày sống hôm nay, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin cầu nguyện cho tất cả các gia đình trên thế giới theo ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng. Kính Mừng Maria…

💓WITH JESUS IN THE MORNING💓

Gracious Father, on this day when we celebrate the Blessed Virgin Mary as Queen of Heaven, I give you thanks for her maternal protection. Give me, Lord, the gift of the Spirit, so that I may know how, at every moment, to say “Yes” to your will. I offer this day, through the intercession of Mary, for all the families of the world, joining the prayer intention of Pope Francis. Hail Mary…

— ∞ + ∞ —

💖CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY💖

Cùng đi với Thiên Chúa là một sự đòi hỏi khắt khe nhưng tự do bởi vì ta không còn bị cầm buộc bởi những đòi hỏi của thế gian. Khi ta phó thác cuộc đời, ước mơ và ý muốn của mình cho Thiên Chúa, chính Ngài sẽ chăm sóc, giúp ta hoàn thành những gì là tốt đẹp và quan trọng nhất đối với ta. Việc của ta là cố gắng siêng năng, lên kế hoạch cho từng bước đi của mình và làm mọi việc bao có thể để hoàn thành nó. Với ân sủng dồi dào của Thiên Chúa, tất cả những khao khát trong lòng ta đều có thể thực hiện được.

💝WITH JESUS DURING A DAY💝

Walking with Christ is demanding, but liberating, for I am no longer hostage to the demands of world. When I entrust my life, my dreams and my wills to the Lord, he takes care of helping me to accomplish what is most beautiful and important to me. I try to be diligent, plan my steps and do what I can to accomplish it. With his grace, which is abundant, it makes possible all that is within my heart.

— ∞ + ∞ —

💕CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI💕

Vào thời khắc cuối ngày, con thu nhặt lại những kinh nghiệm mà con đã trải qua và cảm tạ Chúa vì những ân huệ đặc biệt mà con nhận được trong ngày hôm nay. Chúa đã ban cho con những cơ hội nào trong công việc, trong gia đình cũng như bạn bè hay ở nơi cộng đoàn của con? Con đã đáp lời Ngài như thế nào? Con có trung tín trong việc mang lại tình yêu đến tất cả những việc con đã làm hay chưa? Chúa ơi, xin giúp con được sống với lòng biết ơn trọn vẹn. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

💞WITH JESUS IN THE NIGHT💞

At the end of this day, I gather what I have experienced and thank you, Lord, for some special grace I received. What opportunity did God offer me at work, in family, in friends, or in community? How did I respond? Have I been faithful in bringing love to all that I do? Help me, Lord, to live in complete gratitude. Our Father…