Khốn cho các ngươi

26/08 – Thứ hai tuần 21 thường niên.
“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù”.

Lời Chúa: Mt 23, 13-22

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào: vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà goá, bởi thế, các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa, để tìm cho được một người tòng giáo, nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi làm cho nó trở thành con cái hoả ngục gấp hai lần các ngươi.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù! Vì các ngươi nói rằng: Ai lấy đền thờ mà thề, thì không có giá trị gì, nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi kẻ ngu ngốc và đui mù, chớ thì vàng hay là đền thờ thánh hoá vàng, cái nào trọng hơn? Các ngươi còn bảo rằng: Ai lấy bàn thờ mà thề, thì không giá trị gì, nhưng ai lấy của lễ để trên bàn thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi những kẻ đui mù, chớ thì của lễ hay là bàn thờ thánh hoá của lễ, cái nào trọng hơn?

“Vậy ai lấy bàn thờ mà thề, thì lấy cả bàn thờ và mọi sự để trên bàn thờ mà thề. Kẻ nào lấy đền thờ mà thề, thì lấy cả đền thờ và Ðấng ngự trong đền thờ mà thề. Và kẻ nào lấy trời mà thề, thì lấy ngai toà Thiên Chúa và Ðấng ngự trên ngai toà ấy mà thề”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha ơi, con tạ ơn Cha vì những cơ hội con được làm những điều tử tế trong ngày mới này. Xin Cha ban cho con ân sủng để mang lại hòa giải cho các mối tương quan của con, biết xây dựng nhịp cầu nối kết mà không phải chia rẽ. Xin cho con có được sự sáng suốt, thành thật và ngay thẳng, như dấu chỉ tình yêu của Cha cho người khác. Con xin dâng ngày sống hôm nay để cầu nguyện cho các gia đình, qua đời sống cầu nguyện và yêu thương, ngày càng trở nên “những trường học thực sự giúp phát triển con người.”. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

I give you thanks, Lord, for this day and for the opportunity to perform good deeds. Give me the grace, Lord, to bring reconciliation in my relationships, building bridges and not dividing. May I be transparent, true and upright, as a sign of your love for others. I offer this day that families, through their life of prayer and love, become ever more clearly “schools of true human growth.” Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Ơn gọi của chúng ta là yêu thương!

Lạy Chúa, xin cho con biết vui với thành công của người khác và chung chia niềm vui ấy với họ. Xin cho tình yêu của Thiên Chúa cư ngụ trong con, và dẫn dắt con đi trên con đường nên thánh, dạy con biết đối xử với người khác bằng lòng tử tế và sự tôn trọng.

WITH JESUS DURING A DAY

Our vocation is to love! Help me, Lord, to be happy with the success of other people and to rejoice with them. May the love of God dwell within me and guide me to walk in holiness, treating others with respect and kindness.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con lắng lòng lại vào giây phút cuối ngày. Con cảm thấy thế nào? Con đã bắt đầu ngày mới ra sao? Con đã trải qua những cung bậc cảm xúc nào trong ngày hôm nay? Con nhận ra những biến cố làm thay đổi cảm xúc, và con lưu lại những gì con khám phá ra được. Con nhắc nhớ bản thân rằng để lớn lên trong đời sống nội tâm, con cần nhìn lại các biến cố trong đời sống và những gì chúng tác động lên con. Con phó dâng mọi nỗi lo âu trong tay Chúa mỗi khi con chìm vào giấc ngủ. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I calm my heart and thoughts at the end of this day. How do I feel? How did I start the day? Have there been changes in my mood throughout the day? I recognize the events that brought about these changes. I take note of what I discovered. I must remind myself that to grow in the interior life it is necessary to meditate on the events in my life and how they affected me. I place all my worries to God as I fall asleep. Our Father…

https://dongten.net/wp-content/uploads/2019/08/TDCN-26-08.jpg