Nhắc lên – Hạ xuống

01/09 – Chúa Nhật 22 Thường Niên năm C.
“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.

Lời Chúa: Lc 14, 1. 7-14

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

“Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho người này’. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: ‘Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên’. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.

Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con tạ ơn Cha vì khởi sự của một tháng mới, một cơ hội nữa để con làm mới lại cuộc sống mình. Trong ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc bảo vệ các tạo vật hôm nay, xin Cha thương giúp, để con không ích kỉ chỉ biết nghĩ cho chính mình mà chẳng mảy may suy xét đến thế hệ mai sau sẽ thừa hưởng hành tinh mà chúng con để lại này như thế nào. Xin giúp con có sự “cải hoá sinh thái” đích thực, một sự thay đổi về thái độ, nhận thức và lối sống để chăm sóc và bảo vệ môi sinh. Con xin dâng lên, hiệp cùng với ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này để cầu nguyện cho các chính trị gia, các nhà khoa học và kinh tế, biết hợp tác với nhau để bảo vệ biển cả và đại dương. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

I thank you, Lord, for the beginning of a new month, for another opportunity to renew my life in you. On this World Day of Prayer for the Care of Creation, help me, Lord, not to be selfish, thinking only of my personal well being and not considering how the next generation will inherit the planet we leave them. Help me to have a true ecological conversion. I offer this prayer by joining it with the Pope’s intention for this month that politicians, scientists and economists work together to protect the world’s seas and oceans. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin giúp con biết thực hành và rao truyền lời Chúa. Trước hết là bằng cách học hỏi lời Chúa qua việc đọc và suy ngẫm. Sau đó thực hành những điều ấy trong đời sống căn bản thường ngày, cho dù con phải trả giá bằng nhiều hy sinh. Và rồi con có thể loan báo Tin Mừng nơi cộng đồng con đang sống trong bất kì hoàn cảnh nào. Con vui mừng sống theo lời Chúa và thực hành những điều Chúa muốn nơi con.

WITH JESUS DURING A DAY

Help me, Lord, to know, practice and proclaim the word of God. First of all by knowing it through reading and meditation. Then practicing it on a daily basis, even if it costs me many sacrifices. After that, may I announce the Gospel in my local community in all situations. I rejoice in living God’s word and doing what he desires.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Chúa ơi, vào cuối ngày, con tạ ơn Ngài. Trong suốt ngày hôm nay, Chúa đã gõ cửa trái tim con bằng những chi tiết rất nhỏ. Con có nhận ra sự hiện diện của Ngài chăng? Con đã đáp lời Chúa như thế nào? Con biết ơn vì điều gì? Đâu là những việc con cần thay đổi để thăng tiến hơn? Xin cho con học được nhiều điều từ những trải nghiệm của bản thân, và mở cửa trái tim đón rước Chúa vào ngày mai. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I give thanks to you, Lord, as this day ends. Throughout the day you knocked on the door of my heart even in the small details. Did I recognize the your presence? How did I answer you? What I am thankful for? Was there anything I needed to improve? May I learn from my experience and open my heart to you tomorrow. Our Father…