Sai 12 Tông Đồ đi rao giảng

25/09 – Thứ Tư tuần 25 thường niên.
“Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”.

Lời Chúa: Lc 9, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật.

Đoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: “Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ”.

Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con khởi đầu ngày mới với tâm tình tạ ơn Cha vì đời sống của những vị thánh đã truyền cảm hứng cho con. Cha ơi, xin giúp con không quên rằng khi con làm bất kì điều gì, thì đó là điều được Chúa trao gửi cho con, như một người có sứ mệnh đặc biệt và ơn gọi cụ thể. Sứ mệnh này được Chúa giao phó cho con, chứ không phải là kết quả của ý thích cá nhân hay theo xu hướng. Chính các vị thánh nhân đã nhắc nhở con về sứ mệnh đó, và thúc giục con trong việc biến đức tin thành hành động cụ thể. Con xin dâng tất cả những việc làm trong ngày hôm nay để cầu nguyện cho các chính trị gia, các nhà khoa học và kinh tế, biết cộng tác cùng với nhau trong việc bảo vệ môi trường biển cả và đại dương. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

I begin this day by thanking God for the lives of the saints who most inspire me. Help me, Lord, to not forget that whatever I do, I must do it as one who was sent, as one who has a specific mission and vocation. This mission is entrusted to me by God and not the result of a mere personal whim or inclination. The saints remind me of that mission and urge me on in the practice of my faith. I offer the works of this day that politicians, scientists and economists work together to protect the world’s seas and oceans. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Có rất nhiều lời cầu nguyện thật đẹp trong Lời Chúa. Bên cạnh đó, theo một cách cầu xin rất đặc biệt, ta nhận ra mọi thứ ta cần đều nằm trong lời kinh Chúa dạy, kinh Lạy Cha.

Lúc này đây, con dừng lại đôi phút, cầu nguyện với lời kinh ấy, và lắng nghe ý nguyện nào trong lời kinh làm tim con rung động nhất. Con sẽ ngẫm suy về lời ấy cho đến tận cuối ngày hôm nay.

WITH JESUS DURING A DAY

There are so many beautiful prayers in God’s Word. Also, in a special way, we find everything we need in the prayer of the Our Father. I pause at this moment and pray this prayer and listen to the supplication that touches my heart the most. That word will be my meditation for the rest of the day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày sống hôm nay, con lắng đọng tâm tình và nhìn vào sâu thẳm trái tim mình. Ngày sống hôm nay của con thế nào? Con cảm thấy biết ơn nhiều nhất vì điều gì? Con xem xét lại những suy nghĩ trong suốt một ngày, và nhận ra những lúc con hành động với lòng biết ơn, nhân từ, với thái độ tích cực, niềm vui và lòng thương xót. Những cuộc trò chuyện của con như thế nào? Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì những khi con được làm người hòa giải. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As this day ends, I regain my tranquility and look inside my heart. How was I today? What am I most grateful for today? I review my thoughts throughout the day and discover the times when I acted with gratitude, benevolence, positively, joy and mercy. How were my conversations? Thank you, Lord, for the moments when I was a peacemaker. Our Father…