Lòng tin vững mạnh, làm việc phải làm

06/10 – Chúa Nhật 27 Thường Niên năm C.
“Nếu các con có lòng tin”.

Lời Chúa: Lc 17, 5-10

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển’, nó liền vâng lời các con.

“Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng: ‘Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa’, mà trái lại không bảo nó rằng: ‘Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống’. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng: Không. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm'”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Mở to đôi mắt nhìn về phía ánh sáng đức tin. “Nếu họ có niềm tin” (Lc 17,5) “Vâng lạy Chúa, lòng tin của chúng con rất nhỏ bé, lòng tin của chúng con mỏng manh yếu đuối, nhưng chúng con xin trao dâng cho Chúa, để Ngài làm cho chúng lớn lên.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin gia tăng lòng tin của chúng con. Con xin dâng lên Chúa ngày sống hôm nay cùng với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng, xin cho hơi thở của Chúa Thánh Thần khai sinh một “mùa xuân” truyền giáo mới trong Giáo Hội. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Open your eyes to the light of faith. “If they had faith!” (Luke 17:5-10). “Yes, Lord, our faith is small, our faith is weak, fragile, but we offer it to you as it is, so that You make it grow.” (Pope Francis) Lord, increase our faith! Offer this day for the intention of Pope Francis for this month: “That the breath of the Holy Spirit engender a new missionary ‘spring’ in the church.” Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Một nhà truyền giáo phải biết cách phục vụ vô vị lợi.

Trong bối cảnh ngày nay, “khi chúng ta cần tích cực truyền giáo để mang muối và ánh sáng cho trần gian, thì chính những người giáo dân lại lo sợ rằng mình sẽ bị mời gọi thực hành các việc tông đồ, và cố gắng tránh né khỏi mọi cam kết có thể lấy đi thời gian rảnh rỗi của họ.” (ĐGH Phanxicô) Liệu rằng chúng ta có thể gác lại tất cả những dự định của mình, và dâng cho Chúa tất cả những gì là ký ức, trí hiểu, và cả tương lai không? Nguyện xin Chúa ban muôn ân sủng xuống trên chúng con, để nhờ đó chúng con quảng đại hơn với tha nhân.

WITH JESUS DURING A DAY

The missionary should know how to serve unconditionally. Today is “When we most need a missionary dynamism that brings salt and light to the world, many lay people fear that someone will invite them to perform some apostolic task, and try to escape any commitment that may take away their free time.” (Pope Francis) Are you able to put aside your projects and offer the Lord your memory, understanding and will? Ask the Lord to grant you the grace to be generous with others.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Đi qua hết một ngày, con lượng giá lại ngày sống hôm nay. Khi con lớn lên trong mối tương qua với Thiên Chúa, con học được cách nhận biết tiếng nói của Chúa Thánh Thần, phân biệt được với những thanh âm khác. Thư giãn và thở nhịp chậm lại, con cầu nguyện. Có khi nào con cảm thấy cuộc sống tròn đầy không? Những biến cố nào khiến con phiền lòng, và làm con mất bình an? Những cuộc trò chuyện nào giúp ích cho con, và những cuộc trò chuyện nào không mang lại hoa trái? Con viết ra những gì con khám phá được hôm nay, và ngay mai con cố gắng giữ bình an trong tim mình. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Walk through your day and appreciate what you experienced today. When we grow in relationship with God we learn to identify the voice of the Spirit in our heart, distinguishing it from “other” voices. Rest and breathe slowly as you pray tonight. When have you felt fullness in your life? What events disturbed you and made you lose peace? What conversations helped you and which ones did not? Write down what you discover and try to maintain peace in your heart tomorrow. Hail Mary….