Thông báo: Tuần 13/10 – 19/10/2019

 1. Thứ bảy tuần này 12/10 sau Thánh lễ chiều 17 giờ 30 có Rước Kiệu trọng thể kính Đức Mẹ Fatima. Mời cộng đoàn tham dự.
 2. Chúa nhật 13/10: Kỷ niệm 102 năm (1917) Đức Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima. Xin cộng đoàn cùng dâng hy sinh cầu nguyện và thực thi các mệnh lệnh của Đức Mẹ khi hiện ra tại Fatima: hãy ăn năn đền tội, siêng năng lần hạt Mân Côi và tôn sùng Mẫu Tâm.
 3. Thứ hai tuần này 14/10 kỷ niệm 2 năm Giám Mục của Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn. Xin cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Đức Cha.
 4. Số tiền anh chị em giúp cho Đại Chủng Viện tuần trước được 40 triệu 200 ngàn đồng. Xin cảm ơn anh chị em. Hôm nay xin cộng đoàn giúp cho phòng khám.

LỊCH TUẦN 13/10 – 19/10/2019

 • Chúa nhật, 13/10: CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.
 • Thứ hai, 14/10: Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo.
 • Thứ ba, 15/10: Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ
 • Thứ tư, 16/10: Thánh Hedviges, nữ tu. Thánh Margarita Alacoque, trinh nữ.
 • Thứ năm, 17/10: Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo, Lễ nhớ.
 • Thứ sáu, 18/10: THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính
 • Thứ bảy, 19/10: Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo. Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng