Diễn văn truyền giáo

18/10 – Thứ Sáu tuần 28 thường niên – THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”.

LỜI CHÚA: Lc 10, 1-9

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường.

“Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: “Bình an cho nhà này”. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.

Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Ngài sai các ông cứ từng hai người một đi trước.” (Lc 10,1) Chúa Ki-tô cần chúng ta giúp đỡ. Ngài muốn chúng ta nghiêm túc với lời cam kết của mình khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội và đã tái xác nhận khi lãnh bí tích Thêm Sức. Hôm nay, Chúa Ki-tô sai chúng ta đi rao giảng trong chính môi trường sống của mình. Điều đó sẽ chẳng dễ dàng gì như Ngài đã cảnh báo: “Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.’” (ĐGH Phanxicô) Bạn có dám bước theo Chúa không? Hôm nay, hãy mang niềm hy vọng cho những ai đang cần đến Tin Mừng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

“He sent them ahead, two by two” (Luke 10:1-9). Christ needs our help. He wants us to take seriously the commitment we have made when we were baptized and that we reaffirm the day of our confirmation. Today Christ sends us to preach in our own environment. It will not be easy. He has already warned us: ‘I send you like sheep in the midst of wolves.’” (Pope Francis) Do you dare to follow Jesus? Today strive to bring hope to those most in need of the Gospel. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Mỗi Kitô hữu được mời gọi loan báo Tin Mừng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa để Lời của Ngài luôn là kim chỉ nam cho công việc truyền giáo của chúng ta, và xin thêm nhiều hơn nữa những thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo. Cách riêng là cầu nguyện cho các thành viên Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng.

WITH JESUS DURING A DAY

Every Christian is called to proclaim the good news of the Gospel throughout the world. However, the harvest is great, but few are the missionaries. Pray to God so that his word is always the guide of our missionary work, and pray that he might add more and more workers to the field. Pray in a particular way for the members of the Pope’s Worldwide Prayer Network.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào lúc cuối ngày, con thả lỏng mọi giác quan và dâng lời tạ ơn Chúa. Con đi vào nội tâm mình bằng cách nhắm mắt lại và thinh lặng đôi phút. Con nhìn vào trái tim, nhớ lại một ngày qua, những con người, nơi chốn, sự việc, và các cuộc đối thoại. Điều gì vang vọng trong tim con? Con đã có những cảm xúc gì? Điều gì đánh động lòng con? Con ghi chép lại những điều con vừa khám phá ra và quyết tâm thực hiện những lựa chọn tốt hơn vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm your senses down and give thanks to God at the end of the day. Draw within yourself by closing your eyes and taking a moment of silence. Make yourself present and see within your heart the day and the people, places, situations, and conversations you experienced. What resonates in your heart? What feelings did you have? What moves you? Take note of what you discover and resolve to improve your decisions tomorrow. Hail Mary….

https://dongten.net/wp-content/uploads/2019/10/TDCN-18-10-1.jpg