Làm giàu trước mặt Chúa

21/10 – Thứ Hai tuần 29 thường niên.
“Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?”

Lời Chúa: Lc 12, 13-21

Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?”

Rồi người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”.

Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: “Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?” Đoạn người ấy nói: “Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi, mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi!” Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: “Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” Vì kẻ tích trữ của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Chúa, thì cũng vậy”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con cảm tạ Chúa vì ngày hôm nay, và ngẫm suy rằng “sự giàu có đích thực là tình yêu Thiên Chúa, được chia sẻ cho anh chị em mình”. “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam.” (Lc 12,13-21) “Thật không dễ để trở thành một quản lý trung thực, vì luôn có sự cám dỗ của lòng tham, điều ấy trở nên quan trọng lắm. Thế giới dạy tôi điều này và dẫn tôi đi theo con đường này… Nhưng với tư cách là người quản lý, nếu tôi sử dụng những gì Chúa ban cho tôi vì lợi ích chung, điều này sẽ thánh hóa tôi, khiến tôi trở nên thánh thiện.” (ĐGH Phanxicô). Con xin phó dâng cho Ngài tháng truyền giáo ngoại thường này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

He thanks this day and thinks that “true wealth is the love of God, shared with the brothers.” “Beware of all greed” (Lk 12, 13-21) “It is not easy to become an honest administrator, because there is always the temptation of greediness, of being important. The world teaches you this and leads us along this path … But if I use what the Lord has given me for the common good, as administrator, this sanctifies me, it will make me holy. ” (Pope Francis). Entrust this extraordinary missionary month. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Chúa Giêsu đã xuống thế gian để làm cho thông điệp tình yêu của Ngài trở nên sống động, và là gương mẫu cho chúng ta noi theo. Ngài chọn sinh ra trong gia đình nghèo hèn để dạy chúng ta rằng: tự do, bình an và hạnh phúc không phụ thuộc vào những gì chúng ta có. “Tiền bạc chỉ để phục vụ, không phải để chi phối!” (ĐGH Phanxicô)

Con suy ngẫm về cách con đang sử dụng tiền bạc và sự ảnh hưởng của nó đến hành động của con. Con cầu xin Chúa “Lạy Chúa, xin Người nhận lấy tất cả sự tự do của con, những gì con có. Ngài đã ban cho con, giờ đây con phó dâng lên Ngài.”

WITH JESUS DURING A DAY

Jesus came down to earth to make his message of love come alive and give us a role model. He chose to be born from a poor family, to teach that freedom, peace and happiness do not depend on how much we have. “Money must serve and not govern!” (Pope Francis) Meditate on how you use money and how it affects your actions. Pray to God, ” Take, Lord, receive, all my liberty… All I have and posses. You have given unto me, now I return it.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tạ ơn Chúa vào cuối ngày, cảm nghiệm lại ngày sống và chú ý đến những biến đổi của trái tim. Con có kinh nghiệm với niềm vui, nỗi buồn, lo lắng, sợ hãi, giận dữ, thao thức, bình an hay hy vọng không? Con đã bắt đầu ngày sống với tâm trạng nào, và điều nào ở lại với con hết một ngày? Ngày mai, con chào đón sự bình an và loại bỏ những cảm xúc ủ dột che khuất  tâm hồn con  Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God at the end of the day. Review your experience, today. Pay attention to changes in your heart throughout the day. Did you experience joy, sadness, anxiety, fear, anger, restlessness, peace or hope? What feeling did you begin the day with and which ones stayed with you for the rest of the day? Take note of what you experienced. Try tomorrow to welcome the feelings of peace and get rid of those that obscure your soul. Hail Mary….