Lửa tình yêu

24/10 – Thứ Năm tuần 29 thường niên.
“Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ”.

Lời Chúa: Lc 12, 49-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Thầy đến không phải để mang hòa bình, nhưng là đem sự chia rẽ.” (Lc 12,49-53)
“Không phải Chúa Giêsu gây chia rẽ. Ngài đưa ra tiêu chí lựa chọn: sống cho Chúa và người khác hay chỉ sống cho chính mình; tìm phục vụ hay được phục vụ; vâng theo ý Chúa hay ý riêng mình. Đây là lý do vì sao Chúa Giêsu là hình ảnh đối lập với những gì là thế gian.” (ĐGH Phanxicô) Con có sẵn sàng từ bỏ sự ích kỷ để chọn tình yêu, sự thật và công bình hay không? Con xin dâng ngày sống hôm nay để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

“I have not come to bring peace, but division” (Luke 12:49-53). “It is not Jesus who divides. He sets the criteria: live for yourself, or live for God and others; be served, or serve; obey your own will or obey God. This is how Jesus is a sign of contradiction.” (Pope Francis) Are you willing to give up selfishness and choose love, truth and justice? Offer your day for the intention of the Pope for this month. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Như trong mọi ngày sống khác, hôm nay, con dừng lại đôi chút và đặt mình trước sự hiện diện của Chúa. Con nghĩ về những điều gây ấn tượng cho con hôm nay. Con có trao ngọn lửa tình yêu thiêng liêng cho người khác không? Con có mang lửa đến trái đất, và tìm kiếm những gì đã mất để đem về cho Thiên Chúa không? Con suy ngẫm về sứ mạng của mình, và cách Chúa mời gọi con thực thi sứ mạng ấy.

WITH JESUS DURING A DAY

As you go about your daily life, stop for a moment and feel the presence of God. Think about what has already transpired today. Do you light the fire of divine love in others? Have you come to bring fire to the earth and seek out the lost to bring them closer to God? Meditate on your mission and how God has called you to fulfill it.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con kết thúc ngày sống trong bầu khí thinh lặng. Đi vào cõi riêng tư trong trái tim và lắng nghe lời thì thầm của Chúa. Cùng Ngài, con nhìn lại ngày sống và xem mình đã sống như thế nào và hiện diện ở đâu ? Con biết ơn về điều gì, và có điều nào con cần thay đổi ? Con cần xin lỗi ai đó chăng? Đi vào tình thân mật với Chúa giúp chúng ta nhận ra cách Chúa nhìn thế giới này. Con dâng lại ngày sống cho Chúa và xin Ngài nâng đỡ con trong ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

End your day in a spirit of silence. Enter the intimacy of your heart and let God speak to you. Walk with him through your day. Ask him to show you how you lived and where was present. For what are you thankful for? What would you have liked it to be different? Do you think there is someone who needs an apology? Intimacy with the Lord helps us to see how he gazes at the world. Give to God your day and ask him for help tomorrow. Hail Mary….