Chúa Giêsu và ông Gia-kêu

03/11 – Chúa Nhật 31 Thường Niên năm C.
“Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”.

Lời Chúa: Lc 19, 1-10

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Gia-kêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó.

Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: “Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi”.

Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Thưa Cha, khởi đầu ngày Chúa Nhật hôm nay, con dâng lời cảm tạ vì món quà niềm vui đến từ sự phục sinh. Xin cho con có thể từ bỏ kế hoạch và lịch trình của mình để giúp đỡ những người gặp khó khăn, quan tâm đến thành viên trong gia đình đang cần bầu bạn tâm sự, hoặc giúp đỡ những đồng nghiệp hay học sinh với các yêu cầu công việc của họ. Xin giúp con lưu tâm hơn đến những chi tiết này và tạm dừng cuộc sống của con để có thể vui vẻ giúp đỡ những người đang cần con. Con xin dâng những ước nguyện này lên Cha và hiệp thông cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Sáng Danh…

WITH JESUS IN THE MORNING

At the beginning of this Sunday, I thank you, Lord, for the gift of the joy that comes from the resurrection. May I be able to give up my plans and schedules to help those in need, to pay attention to a family member who needs to let off steam, or to help a co-worker or student with their demanding work. Help me to be more attentive to these details and pause my life so that I can happily help those who need me. I offer you this desire of mine, Lord, and I also pray that a spirit of dialogue, encounter, and reconciliation emerge in the Near East, where diverse religious communities share their lives together. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con thường gặp gỡ và ngưỡng mộ những người đi trên con đường của sự thành công, và buộc mình phải bắt chước giống họ.

Tuy nhiên, mẫu gương đích thực con phải bắt chước chính là Chúa Giêsu. Ngài là tấm gương tuyệt hảo nhất cho con noi theo mà không ngần ngại, vì Người là Đấng trọn hảo! Xin cho con can đảm mạnh mẽ bước theo Chúa. Xin cho những lời răn dạy của Người được thấm nhuần trong trái tim con, từ đó con có thể tìm thấy một nơi trú ẩn.

WITH JESUS DURING A DAY

Often I will meet and admire many people who have traveled a path of success and feel compelled to imitate their example. However, the real model I must imitate is Jesus. He is the greatest example I can follow without hesitation, because he is perfect! May I be strong and courageous in following you, Lord! May your words and your teachings become internalized in my heart, finding there a home.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày nữa khép lại, con nghĩ về những điều đã qua. Con xin dâng lời cảm tạ vì muôn ân sủng dù nhỏ bé hay to lớn Chúa đã ban cho con: một cuộc trò chuyện, một điều bất ngờ hay cuộc gặp gỡ với ai đó. Con ý thức về những khoảnh khắc đau đớn hay sầu khổ trong ngày sống hôm nay. Con có làm ai tổn thương không? Vì đôi khi con làm tổn thương chính những người con yêu quý. Con phải làm gì để sửa chữa những lỗi lầm con đã gây ra? Ngày mai đến, con quyết tâm thể hiện cử chỉ yêu thương với người mà con đã khiến họ gặp khó khăn trong ngày hôm nay. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of the day I think over what has passed. I am grateful for the great and small graces God has given me: a conversation, a surprise, or a meeting with someone. I become aware of the painful or sad moments of the day. Did I hurt anyone? Sometimes we hurt those we love. How can I repair the damage I did? I resolve to extend a gesture of love tomorrow with whom I had some difficulty today. Our Father…