Dứt khoát đi theo Chúa

06/11 – Thứ Tư tuần 31 thường niên.
“Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.

Lời Chúa: Lc 14, 25-33

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không, kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế diễu người đó rằng: “Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi”.

“Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha buổi sáng hôm nay con xin cảm tạ Cha vì tình yêu của Ngài dành cho con. Con tạ ơn Cha vì sự hiện diện của Ngài trong đời con, tuy thầm lặng nhưng không ngừng nghỉ và đi vào những nơi tăm tối của cuộc đời con với lòng thương xót. Lạy Cha, xin giúp con sống trọn vẹn mối tương quan với Cha và mọi người, không từ bỏ khi khó khăn ập đến. Ngày hôm nay, xin cho con biết sẵn sàng giúp đỡ những ai vác thập giá hơn mình. Hiệp cùng Mạng lưới Tông đồ cầu nguyện của ĐGH, con xin dâng ngày hôm nay cầu nguyện cho hòa bình ở vùng Cận Đông. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

This morning I thank you, Lord, for your unconditional love for me. I thank you for your silent but constant presence in my life and for entering the dark places of my life with mercy. Help me, Lord, to live my relationship with you and others radically and not to give up when difficulties arise. Today may I be available to someone who carries a heavier cross than mine. Joined to the Pope’s Worldwide Prayer Network, I offer my day for peace in the Near East. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Trên con đường nên thánh, không phải lúc nào con cũng hiểu rõ việc mình làm, và có đôi khi con phải lội ngược dòng với thế gian để trung thành với lời Tin Mừng đã dạy. Tuy nhiên, con tin chắc rằng Chúa luôn cho con sức mạnh để chống lại những lời hứa về một hạnh phúc ảo mộng mà con đang tìm kiếm ở thế gian này.

Thập Giá Chúa nhắc con nhớ đến tình yêu cao vời của Ngài. Xin cho vinh quang phục sinh của Chúa nâng đỡ con tiếp tục cất bước và luôn tin rằng chiến thắng chỉ dành cho những ai tin tưởng vào Ngài.

WITH JESUS DURING A DAY

When I seek the path of holiness, I will not always be understood in my actions, and often I will have to swim against the current to be faithful to what the Gospel proposes to me. However, the certainty that the Lord is with strengthens me against the false promises of happiness that I find in this world. Looking to the cross reminds me of how much the Lord loves me. May the glory of his resurrection help me to move on and believe that victory is there for those who trust in the Lord.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con góp nhặt lại những suy nghĩ vào cuối ngày. Con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì những ân ban con được lãnh nhận trong ngày. Con đã đón chào ngày mới với tâm trạng như thế nào? Con thấy buồn bã hay cô đơn? Con đã phản ứng lại như thế nào? Giờ đây con muốn thưa chuyện với Chúa về những khó khăn trong ngày sống, và xin dâng lên Người những khó khăn ấy để Ngài biến đổi thành những điều tốt lành. Con mong chờ ngày mai và xin cho con biết vâng nghe theo ý Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I gather my thoughts at the end of the day. I thank you for a special grace I have received today. What mood did I wake up today? Did I feel sadness or loneliness? How did I react? I now talk to God about the difficult times of the day and give them to him to help me turn them something beautiful. I look forward to tomorrow and ask for the grace to do God’s will. Our Father…