Sống giây phút hiện tại

14/11 – Thứ năm tuần 32 thường niên.
“Nước Thiên Chúa ở giữa các ông”.

Lời Chúa: Lc 17, 20-25

Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu “Khi nào nước Thiên Chúa đến”, thì Người đáp lại rằng: “Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: “Này nước trời ở đây hay ở kia”. Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông”.

Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: “Này Người ở đây và này Người ở kia”, các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị dòng dõi này xua đuổi”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con bắt đầu ngày sống mới với lòng biết ơn những điều bé nhỏ đang góp phần làm cho buổi sáng nên tươi đẹp. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê su nói rằng: “Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được.” (Lc 17,20)
Lạy Chúa, có đôi khi con rơi vào cơn cám dỗ là chờ mong những điều lớn lao đến từ Ngài. Hôm nay, xin giúp con biết ơn về những điều nho nhỏ mà Chúa đã đổ tràn cho ngày sống của con, và xin cho con biết lưu tâm đến những nhu cầu nhỏ bé của tha nhân với ánh mắt tinh tế. Con hiệp ý cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, xin cho tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải phát triển ở vùng Cận Đông, nơi có nhiều tôn giáo khác nhau đang cùng chung sống. Sáng Danh Đức Chúa Cha…
WITH JESUS IN THE MORNING
I start this day grateful for the little details that make this morning so beautiful. In today’s Gospel, Jesus tells us that “The kingdom of God is not coming with signs to be observed” (Luke 17:20). Lord, sometimes I fall into the temptation to expect great manifestations from you. Help me today to be grateful for the details with which you fill my day and to be attentive to the small needs of others with a look of tenderness. I unite in prayer with Pope Francis, praying that a spirit of dialogue, encounter, and reconciliation emerge in the Near East, where diverse religious communities share their lives together. Glory Be…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Bị hiểu lầm, bị bách hại vì đức tin thường là những nét đặc thù để tạo nên một Ki-tô hữu tốt. Đi theo Đức Ki-tô là một thách đố, là lội ngược dòng để gìn giữ các giá trị của bản thân, không bị khuất phục trước những điều phù phiếm và những kiểu thành công mà thế gian phô bày trước mắt chúng ta. Cầu nguyện liên lỷ giúp con vượt qua được những đau đớn của cơn bách hại. Suy niệm Tin Mừng và lắng nghe lời Chúa, Đấng đang thì thầm trong tim con, có thể giúp con tiếp tục dấn bước trên con đường nên thánh, và không nản lòng khi đương đầu với tổn thương hay bất hạnh. Qua những việc thực hành cầu nguyện này, con có thể duy trì sự bình an nội tâm và ở lại trong niềm vui của Thiên Chúa.
WITH JESUS DURING A DAY
Being misunderstood and persecuted for your faith is often a characteristic of being a good Christian. Following Christ is challenging, it is swimming against the current to maintain your values ​​and not succumbing to the vanities and models of success that the world presents us. I can overcome the pains of persecution through constant prayer. Daily Gospel meditation and listening to God who speaks in the silence of my heart can help me to continue on the path of holiness and not to be discouraged in the face of injury and misfortune. Through these exercises I can preserve my inner peace and remain in the joy of the Lord.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con nghỉ ngơi trong thinh lặng nội tâm và xét lại ngày sống của mình. Con biết ơn vì những điều đã xảy ra. Trong những hoạt động trong ngày, điều nào khiến con bình an, và điều gì khiến con bất an? Con đã cố gắng hết sức để làm những việc nào? Có điều gì con cần xin sự tha thứ? Con quyết tâm sống đúng ý Chúa hơn vào ngày mai. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE NIGHT
I rest in inner silence and examine my day. I am grateful for what transpired. I look at the day that has passed and review all of my activities. In what activities did I feel peace? And which ones did I lose my peace in? What activities helped me do my best? Is there anything I should ask for forgiveness? I resolve to follow more closely God’s will tomorrow. Our Father…