Nén bạc sinh lời

20/11 – Thứ tư tuần 33 thường niên.
“Sao ngươi không gửi bạc Ta ở ngân hàng”.

Lời Chúa: Lc 19, 11-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán thêm một dụ ngôn nữa, vì Người đã đến gần Giêrusalem, mà dân chúng lại cứ tưởng là Nước Thiên Chúa sắp xuất hiện trong giây lát.

Vậy Người phán rằng: “Có người quý tộc kia đi phương xa để được phong vương rồi trở về. Ông cho gọi mười người tôi tớ đến, giao cho họ mười nén bạc và dặn rằng: “Hãy làm lợi cho đến khi ta trở về”. Nhưng các người dân của ông ấy ghét ông, sai người đi theo mà rằng: “Chúng tôi không muốn ông ấy làm vua chúng tôi”.

Ðược phong vương rồi ông trở về, cho gọi các tôi tớ mà trước kia ông đã giao tiền cho, để biết mỗi người đã làm lợi được bao nhiêu.

“Người thứ nhất đến và thưa: “Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được mười nén”. Nhà vua bảo: “Ðược, hỡi người tôi tớ tốt lành, ngươi đã trung tín trong điều nhỏ mọn, ngươi sẽ được quyền cai trị mười thành”.

Người thứ hai đến thưa: “Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được năm nén”. Nhà vua đáp: “Ngươi cũng vậy, hãy cai quản năm thành”.

“Người thứ ba đến thưa: “Tâu vua, đây nén bạc của vua, tôi còn giữ trong khăn, vì tôi sợ ngài: ngài là người hà khắc, và lấy cái ngài không gửi, gặt cái ngài không gieo”. Vua phán rằng: “Hỡi đầy tớ bất lương, ta cứ lời ngươi mà xử ngươi. Ngươi đã biết ta là người hà khắc, lấy cái ta không gửi, gặt cái ta không gieo, sao ngươi không gửi bạc ta ở ngân hàng, để rồi khi ta trở về, ta có thể lấy cả vốn lẫn lời”.

“Vua liền bảo những người đứng đó rằng: “Hãy lấy nén bạc của nó mà trao cho người đã có mười nén”. Họ tâu rằng: “Tâu vua, người ấy đã có mười nén rồi”. Vua đáp: “Ta nói cùng các ngươi: Ai có sẽ cho thêm, và người đó sẽ được dư dật; còn ai không có, người ta sẽ lấy đi cả cái nó đang có. Còn những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta làm vua, hãy đem chúng ra đây và giết chúng trước mặt ta”.

Nói thế rồi Chúa liền dẫn họ lên Giêrusalem.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con bắt đầu một ngày mới với tâm tình biết ơn Cha vì những cơ hội cho con được nghỉ ngơi và cầu nguyện giữa những phút giây bận rộn của đời sống thường ngày. Tất cả những cơ hội, những thách đố và kế hoạch trong cuộc đời con đều mang đến một cầu hỏi từ Chúa: “Khi đối mặt với những điều này, con đáp trả lời Ta như thế nào?
Lạy Cha, nguyện xin Cha ban ơn để con nhận ra sự hiện diện của Cha trong mọi hoàn cảnh, và can đảm để mạnh dạn đáp trả lại những tình huống mà con phải đối mặt. Hiệp cùng ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, cùng với Mẹ Maria, và mọi việc con làm hôm nay để cầu nguyện cho việc hòa giải ở vùng Cận Đông. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE MORNING
I begin this day by expressing gratitude to God for the opportunities of rest and prayer I can find in my daily life. All the responsibilities, challenges, and proposals of my life carry within them a question from God: “In the face of this, how do you answer me?” I ask you, Lord, for the grace to acknowledge your presence in every situation and the courage to boldly respond to the situations I face. United with the Pope’s intention for this month I offer, with Mary, the works of this day for reconciliation in the Near East. Hail Mary…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Đừng sợ nên thánh. Sự thánh thiện không tước đi năng lực, sức sống hay niềm vui của con. Trái lại, con sẽ trở thành điều mà Chúa Cha đã nghĩ đến khi Ngài tạo dựng nên con.” (ĐGH Phanxicô)
Có đôi khi con đường nên thánh khiến tôi sợ hãi, vì nó đi ngược lại với logic của thế gian này. Tuy nhiên, khi chúng ta bước vào con đường ấy, Thiên Chúa trao ban cho chúng ta niềm vui, vẻ đẹp và sức mạnh, khiến cho mọi thứ dường như nhỏ bé so với vinh quang vĩ đại sắp hiển hiện.
Hãy trở thành điều mà Thiên Chúa đã mơ ước cho bạn, và hãy thực sự hạnh phúc vì chính Chúa là con đường thiện hảo.
WITH JESUS DURING A DAY
“Do not be afraid of holiness. It will take no strength from you, no life, no joy. Quite the contrary, because you will become what the Father thought when he created you. ”(Pope Francis) It may be that the path of holiness frightens me because it goes against the logic of this world. However, as we enter this path, God gives us so much joy, beauty, and strength that everything else becomes small compared to the great glory to come. Be what the Lord dreamed for you and be truly happy because he is the path of perfection.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào giây phút cuối ngày, con dừng lại một chút để nhìn sâu vào cõi lòng mình. Con tạ ơn vì điều gì? Khoảnh khắc nào khiến con nhớ đến như là một khoảnh khắc quan trọng nhất trong ngày? Con có ước cho điều gì sẽ khác đi không? Chúa ơi, xin giúp con chuẩn bị cho những thử thách quan trọng nhất mà con phải đối mặt vào ngày mai. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE NIGHT
At the end of this day I pause to look inside my heart. What am I grateful for? What moment do I remember as the most significant moment of the day? Do I wish it had been different? Lord, I ask for help to be prepared for the most important challenges I will have tomorrow. Our Father…