Tĩnh tâm, Giải tội mùa Vọng & Chương trình Giáng Sinh 2019

TĨNH TÂM MÙA VỌNG

 • GIỚI TRƯỞNG THÀNH & GIỚI TRẺ:

– Thứ ba, 10/12/2019 lúc 19 giờ 00.
– Thứ tư, 11/12/2019 lúc 19 giờ 00.
– Thứ năm, 12/12/2019 lúc 19 giờ 00.

Giảng tĩnh tâm: Cha Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, SDB.

 • THIẾU NHI:

– Trong các Thánh Lễ sáng 7 giờ 30 Chúa Nhật Mùa Vọng 08/12/2019 và 15/12/2019 .

Giảng tĩnh tâm: Cha Phó Gioan Baotixita Nguyễn Trọng Tín.

GIẢI TỘI MÙA VỌNG

 • Người lớn: Thứ ba 17/12/2019 từ 18 giờ 00 đến 19 giờ 30 (có 20 cha giải tội)
 • Thiếu nhi: Chúa nhật 22/12/2019 từ 08 giờ 30 đến 10 giờ 00 ( có 8 cha giải tội)

Chúa nhật 22/12/2019: từ 17 giờ 00 đến 19 giờ 00 ( có 4 cha giải tội)

Các ngày khác trong tuần:

+ Sáng: từ 5 giờ 30 đến 6 giờ 00.
+ Chiều: từ 17 giờ 00 đến 17 giờ 30.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁNG SINH

– Thứ hai 23/12/2019.

 • Thánh ca Giáng Sinh: 19 giờ 00

– Thứ ba, 24/12/2019:

 • Sáng: 05 giờ 00; 06 giờ 15. (không có giải tội)
 • Chiều: không có thánh lễ.

Lễ Vọng Giáng Sinh

 • Lễ 1: 18 giờ 30 – Hoạt cảnh Giáng Sinh dành cho thiếu nhi.
  19 giờ 00 – Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.
 • Lễ 2: 21 giờ 00 – Canh thức Giáng Sinh dành cho người lớn.
  21 giờ 30 – Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.

– Thứ tư, 25/12/2019: Mừng Chúa Giáng Sinh

 • Sáng: 06 giờ 15.
 • Chiều: 17 giờ 30; 19 giờ 00.

LỄ THÁNH GIA

Chúa nhật 29/12/2019 lúc 16 giờ 00: Thánh lễ mừng kỷ niệm hôn phối (1 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm, 25 năm, 50 năm…)  của các gia đình trong giáo xứ.

Kính chúc cộng đoàn một mùa Giáng Sinh an bình và tràn đầy niềm vui của Thiên Chúa giáng trần.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng