Gia Phả Của Chúa Giêsu Kitô

17/12 – Thứ ba tuần 3 mùa vọng.
“Gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít”.

LỜI CHÚA: Mt 1, 1-17

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của Abraham.

Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara bởi bà Thamar; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Ðavít.

Ðavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manasse; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.

Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Salathiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô.

Vậy, từ Abraham đến Ðavít có tất cả mười bốn đời, từ Ðavít đến cuộc lưu đày ở Babylon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô có mười bốn đời.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

https://www.youtube.com/watch?v=b4qPwQyQzK4

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Nếu không có tình liên đới sẽ không có tương lai cho bất kì quốc gia nào. Trên hết, phải có sự quan tâm thiết thực và cụ thể giữa người với người, có thể là bạn của tôi, hay một ai đó có suy nghĩ khác biệt với tôi, hay những người có ý tưởng của riêng mình, nhưng họ cũng là một con người như chính tôi.” (ĐGH Phanxicô) Hãy dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho các quốc gia biết thực hiện các biện pháp cần thiết để ưu tiên cho tương lai của người trẻ, đặc biệt là những người trẻ đang chịu đau khổ. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE MORNING
“If there is no solidarity, there is no future for any country. Above all, there must be a concrete and real concern for the human being, who can be my friend, or also someone who thinks differently, who has his ideas, but that is as much a human being as myself.”(Pope Francis) Offer your day that every take the measures necessary to prioritize the future of the very young, especially those who are suffering. Our Father…

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Hôm nay là kỷ niệm sinh nhật lần thứ 83 của Đức Giáo Hoàng. Hàng tháng, ĐGH yêu cầu chúng ta động viên tình yêu của mình, để nó không chỉ còn là lời nói hay cảm xúc. Trong khoảng thời gian tạm dừng lại đôi chút vào trưa hôm nay, hãy làm mới lại lời cam kết của bạn để thể hiện tình yêu với Chúa Giêsu ngang qua những cử chỉ của lòng trắc ẩn, tình liên đới và xót thương. Đây chắc chắn sẽ là món quà tuyệt vời nhất dành tặng ĐTC, và cũng là một món quà tuyệt đẹp dâng lên Thánh Tâm Chúa Giêsu
WITH JESUS DURING A DAY
Today the Pope celebrates his 83rd birthday. Each month the Holy Father asks us to mobilize our love, so that it does not remain only in passing words or feelings. During this pause in the middle of the day, renew your commitment to show your love of Jesus through your gestures of compassion, solidarity and mercy. This will undoubtedly be the best present to offer the Holy Father, as well as a beautiful offering to the Heart of Jesus.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Hãy tìm một nơi yên tĩnh và nhắm mắt lại. Bây giờ cảm xúc của bạn như thế nào? Tạ ơn Chúa vì món quà cuộc sống. Hãy nhận thức những điều mà bạn đã vui thích và những người đã đi cùng bạn. Những cuộc gặp gỡ có mang lại cho bạn sự can đảm? Công việc có mang lại niềm vui? Hãy khám phá thực tại thúc đẩy bạn tiến lên trong việc sống Tin Mừng và hãy duy trì động lực đó. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT
Find a quiet place and close your eyes. How do you feel now? Thank God for the gift of life. Be aware of the things you enjoyed and the people who accompanied you. What encounters have given you courage? What jobs have brought you joy? Discover the realities that propel you forward in living the Gospel and help sustain the momentum. Hail Mary…