Thông báo: Tuần 29/12/2019 – 04/01/2020

 1. Thứ ba tuần này, 31/12/2019 là ngày cuối cùng của năm 2019, sau thánh lễ 17g30 giáo xứ có tổ chức buổi cầu nguyện tạ ơn Chúa, kính mời cộng đoàn cùng tham dự.
 2. Thứ tư tuần này 01/01/2020, Lễ Maria Mẹ Thiên Chúa – Lễ trọng, sau thánh lễ chiều có rước kiệu Đức Mẹ trọng thể, kính mời cộng đoàn cùng hiệp thông.
 3. Thứ năm tuần này 02/01/2020, lớp kinh thánh học trở lại lúc 19 giờ.
 4. Tuần này có những ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy đầu tháng, xin anh chị em thánh hóa những ngày đầu tháng và đầu năm mới này.
 5. Sau thánh lễ chiều thứ bảy đầu tháng, mời hội các bà mẹ công giáo nguyệt hội.
 6. Số tiền anh chị em giúp cho việc bác ái tuần trước được 38 triệu đồng, xin cảm ơn anh chị em. Hôm nay xin cộng đoàn giúp cho việc truyền giáo.

LỊCH TUẦN 29/12/2019 – 04/01/2020

 • Chúa nhật, 29/12: CHÚA NHẬT TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. LỄ THÁNH GIA, LỄ KÍNH.
 • Thứ hai, 30/12:
 • Thứ ba, 31/12:
 • Thứ tư, 01/01: Cuối tuần Bát nhật Giáng Sinh. Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa, Lễ trọng. Ngày thế giới cầu cho hòa bình.
 • Thứ năm, 02/01: Thứ năm đầu tháng. Thánh Baxiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô. Lễ nhớ.
 • Thứ sáu, 03/01: Thứ sáu đầu tháng.
 • Thứ bảy, 04/01: Thứ bảy đầu tháng. Buổi chiều Lễ vọng Chúa Hiển Linh.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng