Bà tiên tri Anna

30/12 – Thứ Hai – Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh.
“Bà đã nói về Người với tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel”.

LỜI CHÚA: Lc 2, 36-40

Khi ấy, có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
“Chúng ta hãy gắn kết với nhau, giúp đỡ lẫn nhau sống và lớn lên trong đức tin và trong đời sống Ki-tô hữu để trở nên chứng nhân can trường của Chúa. Gắn kết nhưng không khép kín. Khiêm nhường nhưng không dè dặt. Đơn sơ nhưng không khờ dại. Tinh tế nhưng không phức tạp. Hoà nhập cùng mọi người, nhưng vẫn là chính mình.” (ĐGH. Phanxicô)
Lạy Cha, con đón chào ngày mới với lòng biết ơn. Con xin dâng ngày sống hôm nay lên Cha và sẵn sàng giúp đỡ người khác, cũng như để người khác giúp đỡ con. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING
Start your day in an attitude of gratitude. “Be united to each other, help each other to live and grow in faith and in the Christian life, so that you can be fearless witnesses of the Lord. Be united, but not closed. Be humble, but not shy. Be simple, but not naive. Be sensible, but not complicated. Enter into dialogue with everyone, but be yourselves “(Pope Francis). Offer your day to God and be willing to help and let yourself be helped by others. Our Father…

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Giáo Hội đang tiếp tục sứ mạng đem Tin Mừng đến cho mọi ngõ ngách cuộc đời. Con xin làm mới lại của lễ hiến dâng hằng ngày của con. Xin Chúa thương giúp con trung thành hoàn tất sứ vụ của Chúa hôm nay, trở nên một “người môn đệ truyền giáo” đến từ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

WITH JESUS DURING A DAY
The Church continues her mission of spreading the Gospel to all corners of society. Renew your daily offering and ask the Lord for help to faithfully fulfill your mission today, being a “missionary disciple” from the Heart of Jesus.

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Hãy dâng lời tạ ơn Chúa vì một ngày sống đã qua. Trong suốt một ngày, Chúa Cha đã mời gọi trái tim bạn trong những điều nho nhỏ và Ngài muốn bạn lắng nghe cùng đi theo Ngài. Bạn có nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những biến cố bạn trải qua không? Bạn đã đáp lại như thế nào? Có điều gì bạn cảm thấy biết ơn? Hay có những hoàn cảnh nào bạn cần cầu xin sự tha thứ? Ngày mai, hãy quyết tâm để sự hiện diện của Chúa chữa lành những vết thương trong tim bạn. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT
Give thanks to God for the day that ends. Throughout your day, the Father calls to your heart in the small details and he wants you to listen and follow him. Do you recognize the presence of the Lord in what you experience? How do you respond? Is there something you are grateful for? Is there a situation that you need to ask for forgiveness? Resolve to allow God’s presence to heal your heart tomorrow. Hail Mary…