Phép lạ Bánh hóa nhiều

07/01 – Thứ Ba sau lễ Hiển Linh.
“Hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu tỏ ra Mình là Ðấng Tiên tri”.

LỜI CHÚA: Mc 6, 34-44

Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và Người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều.

Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa Người rằng: “Chỗ này hoang vắng, mà giờ đã muộn, xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới các làng các xóm gần đây mà mua gì ăn”.

Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Họ thưa Người: “Chúng con phải đi mua đến hai trăm đồng bạc bánh để phát cho họ ăn”.

Người nói với họ: “Các con có mấy cái bánh? Hãy đi xem”. Khi biết được rồi, họ thưa: “Có năm cái bánh và hai con cá”.

Người ra lệnh cho họ bảo mọi người ngồi xuống làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ một trăm, chỗ năm mươi. Người cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ, để họ phân phát cho người ta; còn hai con cá, Người cũng chia cho mọi người. Và tất cả đều ăn no.

Mụn bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được mười hai thúng đầy. Mà số người ăn là năm ngàn người.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hãy mở rộng trái tim bạn để đón chào ngày mới. Chúng ta được mời gọi cộng tác với Chúa Giêsu, sử dụng tài năng, sức lực và toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta cách đặc biệt, để trở nên cộng tác viên trong sứ mệnh xót thương của Ngài. Chúng ta hãy dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý ĐGH cho các Kitô hữu, những người thuộc các tôn giáo khác, và tất cả những ai thiện chí biết cổ vũ hòa bình và công lý trên thế giới. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING
Open your heart to a new day. We are called to collaborate with Jesus, using our talents, abilities, and our entire life. Jesus calls us in particular to be a collaborator in his mission of compassion. Offer your day for the intention of Pope Francis for this month, that Christians, followers of other religions, and all people of goodwill may promote peace and justice in the world. Our Father…

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Bạn muốn sống với đức tin cúa mình bao lâu nữa? Những lời cam kết nào bạn sẵn sàng thực hiện? Lời mời gọi bạn cộng tác với Chúa Giêsu vẫn còn bỏ ngỏ và Ngài đang chờ đợi bạn đáp lời. “Lắng nghe và đón nhận lời kêu gọi của Chúa Kitô là lời cam kết cụ thể và chân thực nhất đối với công trình xây dựng Vương Quốc của Thiên Chúa, chứ không phải chỉ là cảm xúc nhất thời.” (ĐGH Phanxicô) Từ bỏ hoàn toàn những lời than vãn, trách móc, hãy làm việc với tình yêu. Để rồi cuộc sống hàng ngày của chúng ta có thể nên như một lời hồi đáp đầy yêu thương với ánh nhìn của Chúa Giêsu.

WITH JESUS DURING A DAY
How far are you willing to live your faith? What commitments are you willing to make? Jesus’ call to collaborate with him awaits your response. “Listening to and accepting the call of Christ is a real and concrete commitment to the construction of the Kingdom of God and not an emotion of the moment” (Pope Francis). Work with love, and abandon the tendency to complain. Your daily life can be turned into a response of love to the gaze of Jesus.

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Hãy dành ra đôi phút để cầu xin Thiên Chúa chỉ bảo cho bạn thấy được vẻ đẹp của ngày hôm nay, của những nơi bạn đặt chân đến, của những con người bạn gặp gỡ, những điều tốt lành mà bạn đã trao đi và nhận lại, cũng như của mỗi giây phút nhỏ nhoi trong ngày. Bạn biết ơn vì điều gì? Hãy tận hưởng giây phút này cùng Thiên Chúa và chuẩn bị ngày sống hôm mai trong tình yêu của Ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT
Take a moment to ask the Lord to show you the beauty of this day, the places you traveled, the people you encountered, the good you have been able to do and receive, and every other detail of the day. For what are you grateful? Enjoy this moment with God and prepare to live tomorrow in his love. Hail Mary…