Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại

11/01 – Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh.
“Bạn hữu của tân lang vui mừng vì tiếng nói của tân lang”.

LỜI CHÚA: Ga 3, 22-30

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Cũng có Gioan làm phép rửa tại Ainon, gần Salim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến để chịu rửa. Vì chưng, khi ấy Gioan chưa bị tống ngục.

Xảy ra có cuộc tranh luận giữa các môn đệ của Gioan và người Do-thái về việc thanh tẩy. Họ đến cùng Gioan và nói với ông: “Thưa Thầy, người đã ở với Thầy bên kia sông Giođan, mà Thầy đã làm chứng cho, nay cũng làm phép rửa và ai nấy đều đến cùng người!”

Gioan trả lời rằng: “Người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi trời ban cho. Chính các ngươi đã làm chứng cho tôi là tôi đã nói: Tôi không phải là Ðấng Kitô, nhưng tôi được sai đến trước Người. Ai cưới vợ, thì là người chồng, còn bạn hữu của tân lang đứng mà nghe tân lang nói thì vui mừng vì tiếng nói của tân lang. Vậy niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Đón chào ngày mới và dâng lên Cha ý cầu nguyện của tháng này, xin cho các Kitô hữu, những người thuộc các tôn giáo khác, và tất cả những ai thiện chí biết cổ vũ hòa bình và công lý trên thế giới. Từ bỏ mình vì những điều nho nhỏ cách thiện ý với những người thân cận, chính là con đường dẫn đưa đến niềm vui. Vì vậy, hãy cố gắng cư xử quảng đại hơn với những người bạn sẽ gặp hôm nay. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING
Welcome a new day and offer it for the intention of this month, that Christians, followers of other religions, and all people of goodwill may promote peace and justice in the world. Small renunciations in favor of your neighbor are a path that leads to joy. Strive to act with generosity with all those you encounter today. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Tình yêu giúp chúng ta lớn lên vì nó cho phép người được yêu được trở là chính mình mà không phải áp đảo hay lấn lướt người khác. Tình yêu Thiên Chúa thúc đẩy chúng ta bộc lộ tất cả những điều tốt lành trong mình và phản chiếu ánh sáng thánh thiện của Chúa. Chúng ta hãy nên cố gắng bỏ đi trong mình những gì không thuộc về Thiên Chúa và để cho tình người, lòng trắc ẩn và sự hiền lành lớn lên.
Tôi phải loại bỏ điều gì để Chúa ngự bên trong con người tôi có thể tỏa sáng trên cuộc đời tôi?

WITH JESUS DURING A DAY
Love helps us to grow because it allows the beloved to be who he is, without overwhelming or dominating. The Love of the Lord pushes us to bring to light all that is good in us and is a reflection of his divine spark. We should try to remove from within us what is not of God and allow humility, compassion, and meekness to grow within us. What must diminish in your life so that the Lord who dwells in you may shine in your life?

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Nhìn lại ngày sống của bạn và dâng lời tạ ơn Chúa vì những điều tốt lành bạn đã làm. Nhìn lại những trải nghiệm và khám phá ra những lúc bạn thấy mình tự do thể hiện hành động và hòa thuận với mọi người xung quanh. Từ giờ trở đi, bạn phải làm gì để gìn giữ và nuôi dưỡng những thái độ đó? Xin Chúa ở lại với bạn và hướng dẫn bạn trong mọi hành động. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT
Become aware of your day and give thanks to God for any good that you did. Look at the experience and discover when you felt free in your actions and in harmony with your neighbor. How could you preserve and cultivate those attitudes from now on? Ask God to remain with you and guide you in your actions. Hail Mary…